voedingssector in west-vlaanderen

Hoe belangrijk is de voedingssector in de West-Vlaamse industrie? Hoeveel werknemers zijn er tewerkgesteld in de voedingssector? Een antwoord op deze en andere vragen omtrent de voedingssector vind je terug in onderstaande studie:
Studie Voeding en dranken in West-Vlaanderen

Klik hier om de gedetailleerde infografieken te bekijken m.b.t.: loontrekkenden naar plaats tewerkstelling I loontrekkenden naar subsector I specialisatiegraad I aandeel in industrie I loontrekkenden naar woonplaats I evolutie van ondernemingen I actieve ondernemingen I geografische spreiding vestigingen