voedingssector in west-vlaanderen

loontrekkenden naar plaats tewerkstelling I loontrekkenden naar subsector I specialisatiegraad I aandeel in industrie I loontrekkenden naar woonplaats I evolutie van ondernemingen I actieve ondernemingen I geografische spreiding vestigingen


Hoe belangrijk is de voedingssector in de West-Vlaamse industrie? Hoeveel werknemers zijn er tewerkgesteld in de voedingssector? Een antwoord op deze en andere vragen omtrent de voedingssector vind je terug in onderstaande studie en in de infografieken via bovenstaande tabbladen. 

Studie Voeding en dranken in West-Vlaanderen