Vacatures

De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen versterkt ondernemerschap door samenwerking te stimuleren om te komen tot een duurzaam, innovatief en internationaal gericht economisch weefsel. Om deze taak uit te voeren is de POM West-Vlaanderen op zoek naar talent.

COÖRDINATOR CLUSTER MACHINEBOUW

Geïnteresseerden zenden hun gemotiveerde kandidatuurstelling met curriculum vitae naar:

POM West-Vlaanderen, Personeelsselectie
Provinciehuis Olympia
Koning Leopold III-laan 66
8200 SINT-ANDRIES/BRUGGE
of via e-mail: andrea.lamote@pomwvl.be

Zolang er geen geschikte kandidaat is gevonden wordt de vacature niet afgesloten.

De kandidaten voegen bij hun kandidatuurstelling een nota waarin de relevantie van het diploma en/of de werkervaring ten opzichte van de functie wordt aangetoond. Om ons rekruteringsproces te optimaliseren verzoeken wij u om ons mee te delen via welk kanaal u kennis hebt genomen van de vacature.