Vacatures

De POM West-Vlaanderen is een verzelfstandigd agentschap dat het sociaal-economisch beleid van de Provincie West-Vlaanderen uitvoert. Met een concrete focus op de pijlers Ondernemerschap, Fabrieken voor de Toekomst, Transport & Logistiek, Academie voor de Toekomst en Sociale Economie zet de POM zich dagelijks in om de motor van de West-Vlaamse economie en zijn kmo’s op een hoger toerental te laten draaien.

Momenteel zijn we op zoek naar geïnteresseerde kandidaten voor volgende twee functies:  

PROJECTMEDEWERKER Inn2Power

Voor het project 'Inn2Power' kijken we uit naar en projectmedewerker, om o.a. kmo's uit het Noordzeegebied te ondersteunen bij het opzetten van innovatieve samenwerkingsverbanden in de offshore windsector. 

PROJECTMEDEWERKER GOTOS3

Je staat, binnen een geheel van 17 projecten, in voor de interacties, de bundeling van activiteiten en het zoeken naar cross-sectorale verbanden en synergieën om een grotere impact teweeg te brengen in zes domeinen van slimme specialisatie: 

1. nieuwe materialen & chemie 2. textiel 3. gezondheid & zorg 4. landbouw & voeding 5. culturele en creatieve industrieën 6. mechtatronica & werktuigbouwkunde.

 

Geïnteresseerden voor alle bovenstaande functies zenden uiterlijk t.e.m. donderdag 7 februari 2019 hun gemotiveerde kandidatuurstelling met curriculum vitae naar:

POM West-Vlaanderen, Personeelsselectie
Provinciehuis Olympia
Koning Leopold III-laan 66
8200 SINT-ANDRIES/BRUGGE
of via e-mail: vacature@pomwvl.be

 

Voor onderstaande functie zijn we eveneens op zoek naar geïnteresseerde kandidaten. 

PROJECTMEDEWERKER INDUSTRIE 4.0.

Je bent verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van demonstratie- en innovatietrajecten in de maakindustrie, dit in nauwe samenwerking met bedrijven en kennisinstellingen. 

 

Geïnteresseerden voor deze laatste functie zenden hun gemotiveerde kandidatuurstelling met curriculum vitae naar:

POM West-Vlaanderen, Personeelsselectie
Provinciehuis Olympia
Koning Leopold III-laan 66
8200 SINT-ANDRIES/BRUGGE
of via e-mail: vacature@pomwvl.be