Transport & Logistiek in West-Vlaanderen

Als vervolg op de studie van april 2013, biedt de POM West-Vlaanderen een upgedate sectorfoto voor de T&L sector. Het biedt een overzicht aan van de toegevoegde waarde, de arbeidsproductiviteit, het aantal afgestudeerden, de arbeidsmarkt en de demografie van de ondernemingen. De sectorfoto geeft ook een cijferoverzicht van het wegvervoer en de West-Vlaamse zee- en luchthavens. Als u op de grafieken klikt, krijgt u een overzicht van de gebruikte data. Naast de pdf-presentatie kan u ook de volledige dataset terugvinden op deze pagina.

pdfexcel

 

 

 

 

De studie Transport & Logistiek in West-Vlaanderen geeft een overzicht van de voornaamste kerncijfers die het belang van de T&L sector voor de West-Vlaamse economie omschrijven. Er wordt ingegaan op evoluties in bezoldigde tewerkstelling, toegevoegde waardecreatie en productiviteit en op de kenmerken van het lokale bedrijfsweefsel. Daarnaast besteedt de sectorfoto ook aandacht aan de trends in de vacaturecijfers, de knelpuntberoepen in de sector en de afstudeercijfers voor logistieke opleidingen in het regulier onderwijs.

Met de studie wil de POM West-Vlaanderen haar werking optimaal afstemmen op de noden van de markt. 

Studie Transport & Logistiek in West-Vlaanderen