Transport en Logistiek

West-Poort: Logistieke hub 4.0

Geen concurrentieel productieapparaat zonder een efficiënt, betrouwbaar en duurzaam logistiek systeem, aangepast aan de noden van een toekomstgerichte industrie 4.0. De POM West-Vlaanderen zet dan ook sterk in op de verdere ontwikkeling van de transport- en logistieke sector en de uitbouw van West-Vlaanderen tot performante logistieke draaischijf: West-Poort: Logistieke hub 4.0.

Via de investeringsmaatschappij NV West-Poort, opgericht met financiële middelen van de Provincie, participeert de POM West-Vlaanderen actief in strategische logistieke infrastructuren en innovatieve projecten. Op die manier wenst de POM West-Vlaanderen wanneer nodig en opportuun een stukje ondernemersrisico weg te nemen, het maatschappelijk rendement te verhogen en de industrie en de transport-logistieke sector in het algemeen te ondersteunen met de uitdagingen van de supply chain van de toekomst.

Multimodale platformen

West-Vlaanderen genereert als sterk industriële regio omvangrijke goederenstromen. Om deze goederenstromen efficiënter en effectiever te ontsluiten investeert de POM West-Vlaanderen gericht in multimodale platformen, zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van de River Terminal Wielsbeke.

Communities

Logistieke stromen optimaliseren kan de industrie heel wat kosten besparen en leidt tot een betere logistieke dienstverlening en lagere carbon footprint. Om de vraag vanuit de industrie en het aanbodvanuit de transport-logistieke sector beter op elkaar af te stemmen treedt de POM West-Vlaanderen op als facilitator of neutrale matchmaker.

Demonstrator Physical Internet

Een innovatieve en kennisgedreven logistieke sector is cruciaal om de logistieke stromen en de vele activiteiten en diensten blijvend in West-Vlaanderen te verankeren. Om de logistieke innovaties dicht bij de bedrijven uit de transport en logistieke sector te brengen, zet de POM West-Vlaanderen in op strategische samenwerking met TUA West, Vives en het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL).