Textiel en kunststoffen in West-Vlaanderen

In februari 2014 maakte POM West-Vlaanderen een verkennende analyse van de omvang van de West-Vlaamse textiel-, rubber- en kunststoffensector en situeerde ze deze sector binnen Vlaanderen. Dit gebeurde volgens twee methodes: een top-down benadering waarbij aan de hand van de Nace-Belnomenclatuur 2008 wordt bepaald welke sectoren en subsectoren tot de textiel, rubber en kunststof behoren en een bottom-up benadering waarbij de doelgroepbedrijven werden geanalyseerd op basis van informatie van Centexbel en Federplast. Deze analyses kaderden in de ondersteuning van de werking van Fabriek voor de Toekomst ‘Nieuwe Materialen’.

In februari 2016 werd de top-down analyse geactualiseerd. In december 2018 werden de economische indicatoren van de top-down studie opnieuw geactualiseerd.

De studies kunt u hier downloaden. 

Studie_TextielenKunststoffen_Top-downActualisatieDecember2018

Studie_TextielenKunstoffen_UpdateFebruari2016

Studie_TextielenKunststoffen_Top-downFebruari2014

Studie_TextielenKunststoffen_Bottom-upFebruari2014