POM West-Vlaanderen onthult op Belgian Offshore Days plannen testplatform op zee

Op de Belgian Offshore Days op 20 en 21 maart kondigde POM West-Vlaanderen de concrete plannen aan voor de realisatie van een uniek maritiem testplatform op zee, ongeveer 500 meter voor de haven van Oostende. De eerste onderdelen zijn ondertussen al in de haven van Oostende aangekomen, de definitieve installatie is voorzien halverwege april.

Dit maritiem platform zal als uitvalsbasis dienen voor het opzetten van testen en demonstraties op zee.  “Na de zomer zullen zowel bedrijven als kennisinstellingen de eerste testen kunnen uitvoeren”, vertelt Geert Dangreau, algemeen coördinator van Fabrieken voor de Toekomst op de Belgian Offshore Days in Oostende. “Eerder deze week kwamen de eerste onderdelen, met name de boatlanding en het powerhouse, toe in de haven van Oostende. De volledige installatie van het platform is voorzien halverwege april.”

Het testplatform is een realisatie van het project Blue Accelerator, waarbij een “living lab” op zee wordt gecreëerd. Bedoeling is om via dit lab in real life zeecondities innovatieprojecten in uiteenlopende mariene en maritieme sectoren te lanceren, met focus op golf, wind- en getijdenenergie en de bredere blauwe economie. Voorbeelden van  mogelijke tests zijn bijvoorbeeld het opwekken van golfenergie, corrosieonderzoek, kabelmanipulaties … “De demonstratie- en testmogelijkheden die dit project creëert vormen een onderdeel van de innovatieketen op het gebied van Blue Energy die we in West-Vlaanderen uitbouwen”, verduidelijkt Jean de Bethune, voorzitter van POM West-Vlaanderen. “Op de Greenbridgecampus is de Afdeling Maritieme Toegang een golfbak en sleeptank aan het bouwen, investeert UGent in bijkomende onderzoekslabo’s en ontwikkelen we een wetenschapspark gericht op de sector van mariene en maritieme technologieën. Met dit testplatform versterken we onze positie als pionier op het terrein van blauwe energie.”

Naast de realisatie van het testplatform en bijhorend ondersteunend kader, met o.m. een open innovatieplatform, zetten de projectpartners ook in op een innovatietraject voor de veelbelovende niche van drones voor offshore toepassingen. De testfaciliteit zal ook in dit kader zijn nut kunnen bewijzen.

In juni wordt het maritiem testplatform officieel geopend, meer informatie hierover volgt binnenkort.

Het project ‘Blue Accelerator werd ingediend i.k.v. de GTI West-Vlaanderen binnen het EFRO programma. Promotor POM West-Vlaanderen werkt samen met Universiteit Gent, Hogeschool Vives, VITO, VLIZ en TUA West om het project te realiseren. De Provincie en POM West-Vlaanderen investeren samen ruim 1,1 miljoen euro in het project. Blue Accelerator wordt verder voor 1,5 miljoen euro gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, en voor 735.400 euro door de Vlaamse overheid. Dankzij de GTI vloeit er in eerste instantie 20 miljoen euro aan Europese middelen naar West-Vlaanderen. Deze som fungeert als hefboom om in totaal minimaal 50 miljoen euro in onze West-Vlaamse economie te injecteren. Elk project vult daarbij een deel van de totale industrieversterkende puzzel in.

(foto © EEW – Nemos)

Meer informatie :

POM West-Vlaanderen

Geert Dangreau – Algemeen coördinator Fabrieken voor de Toekomst

geert.dangreau@pomwvl.be

+32 473 89 49 23