West-Vlaamse maatwerkbedrijven excelleren in slimme technologieën

West-Vlaamse maatwerkbedrijven zijn pioniers in het implementeren van innovaties om operatoren in hun job te ondersteunen. Onder de noemer Technologie helpt een handje schakelen we nog een versnelling hoger om moeilijk werk op de werkvloer met technologie makkelijk te maken.

Samen met 4Werk, de koepelorganisatie van West-Vlaamse maatwerkbedrijven, breien we met COVATTI een logisch vervolg aan het succesvolle project Toegepaste Technologische Innovatie (TTI) volgens hetzelfde beproefde concept van Technologie helpt een handje. Samen met diverse kennisinstellingen werden zes verschillende prototypes ontwikkeld waarbij technologie functioneert als hefboom naar werkbaar werk. Ook het nieuwe project integreert drie nieuwe zogenaamde proeftuinen in maatwerkbedrijven.

Nieuwe technologische proeftuinen

Zo zet Waak een nieuw slim visualisatie- en beheerssysteem op in samenwerking met Sowepo. Dit platform laat toe om een bredere groep werknemers voor complexere taken in te zetten. Bij Mariasteen, in samenwerking met Westlandia, ’t Veer, Sowepo en Waak, test en verfijnt men technieken om persoons- of werkgebonden hulpmiddelen voor medewerkers snel, flexibel en goedkoop te vervaardigen. En De Oesterbank en Kringwinkel Kust ontwikkelen een polyvalent communicatiebord dat productieresultaten visualiseert om de betrokkenheid en motivatie van de werknemers te verhogen.

Kennisdeling als sleutelwoord

Om deze nieuwe proeftuinen te begeleiden, nam 4Werk vzw Bart Neels in dienst als shared engineer. Hij exploreert en detecteert bij de verschillende West-Vlaamse maatwerkbedrijven waar er nood is om in cocreatie een proeftuin op te starten. Hij zorgt ook voor de kennisdeling en samenwerking tussen de maatwerkbedrijven onderling. Deze shared engineer staat ten dienste van alle 24 West-Vlaamse maatwerkbedrijven, wat uniek is voor Vlaanderen. Maatwerkbedrijven zijn al decennialang expert in inclusieve tewerkstelling: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam zinvol werk aanbieden. Bedoeling is dat maatwerkbedrijven deze expertise delen met én uitrollen naar het West-Vlaamse bedrijfsleven die ook vragende partij zijn om het werk toegankelijker te maken. Tijdens het project zijn geïnteresseerde bedrijven nauw betrokken in het lopende cocreatieproces zodat er indien nodig bijgestuurd kan worden. Dit verhoogt de kans om deze prototypes ook bij maakbedrijven te implementeren. 

Meer info: www.technologiehelpteenhandje.be