Team DSA

De afdeling DSA bouwt aan een kennis- en informatiecentrum met sociaal-, bedrijfs- en ruimtelijk economische informatie over de Provincie West-Vlaanderen.