Strategie West-Vlaanderen

West-Vlaanderen groeit - Ambitie 2030
Vijf sterke toekomstvisies | Vijf concrete toekomstwerven

De POM West-Vlaanderen organiseerde op 24 juni 2015 in Kortrijk Xpo het event ‘West-Vlaanderen groeit/Ambitie 2030’. Vijf sterke toekomstvisies en vijf concrete toekomstwerven die West-Vlaanderen future proof zullen maken, werden voorgesteld. In opdracht van én in nauwe samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen en de POM West-Vlaanderen, voerde Econopolis onder leiding van Geert Noels, samen met wes research & strategy een onderzoek naar de stand van zaken van de West-Vlaamse economie en haar toekomstperspectieven. Vanuit een SWOT-analyse werden vijf toekomstvisies voor West-Vlaanderen uitgewerkt die tegelijk ambitieus en realistisch zijn. Op basis van die visies werden vijf concrete toekomstwerven gedefinieerd, als ankerpunt voor de beleidsontwikkelingen in West-Vlaanderen op lange termijn. De vijf toekomstvisies en –werven werden afgetoetst met de socio-economische actoren in West-Vlaanderen, geselecteerde ondernemingen en starters, om een zo breed mogelijk draagvlak te creëren voor de toekomstige focus van het beleid.

Studie kennisclusters
Prospectief economisch onderzoek uitgevoerd door Econopolis nv in opdracht van de Provincie West-Vlaanderen en in samenwerking met de POM West-Vlaanderen (januari - december 2011). Het onderzoek resulteerde in een strategie of ontwikkelingsmodel voor economische kennisclusters.