RENOVATIE EN UITBREIDING RIVER TERMINAL WIELSBEKE GAAT VAN START

De binnenvaartterminal in Wielsbeke is van groot belang voor de binnenvaart in Vlaanderen en heeft al een hele evolutie achter de rug, van pure containerterminal naar multipurpose terminal en nu komt daar dus nog een stapje bij: een renovatie en uitbreiding van zowel het kaaiplateau als de -muur. De Vlaamse Waterweg nv en POM West-Vlaanderen starten op 4 mei 2020 met deze werken, als alles vlot verloopt is de terminal klaar tegen eind 2021.
 
Belangrijk voor de binnenvaart
River Terminal Wielsbeke is een regionaal overslagcentrum langs de Leie. In dit overslagcentrum worden goederen gestockeerd en wisselen ze van transportmiddel, bijvoorbeeld van vrachtwagen naar binnenschip of omgekeerd. Daarnaast is de riverterminal in Wielsbeke een multipurpose terminal. Dit houdt in dat er verschillende soorten ladingdragers behandeld worden, zoals containers, bulk en paletten. Hiermee is het overslagcentrum van groot belang voor de binnenvaart in Vlaanderen. De renovatie en uitbreiding van de River Terminal in Wielsbeke maakt dan ook deel uit van Seine Schelde Vlaanderen, een grootscheeps Europees gesubsidieerd binnenvaartproject dat van de binnenvaart een volwaardig alternatief wil maken voor vervoer op de weg.
 
Renovatie en uitbreiding
Vanaf 4 mei 2020 wordt het overslagcentrum zowel gerenoveerd als uitgebreid. De huidige kaaimuur van 255 meter wordt onder handen genomen en er komt nog eens 70 meter extra kaaimuur bij. Daarnaast herstellen we ook het kaaiplateau en komt er 5.000 m² bij. Om deze aanpassingen te realiseren, werken De Vlaamse Waterweg nv en POM West-Vlaanderen samen.
 
De uitbreidingswerken in Wielsbeke maken deel uit van een groter geheel om de modal shift in West-Vlaanderen versneld uit te bouwen. Na overname van de exploitatie van de riverterminal in Wielsbeke registreerde deze de voorbije vijf jaar een groei van meer dan 500 procent. Met deze nieuwe investeringen bestendigen we de groei van duurzaam transport via Wielsbeke. Samen met De Vlaamse Waterweg nv voorzien we ook een verdere uitbouw van het netwerk aan inland terminals, met de River Terminal Roeselare en overslagplatformen in Veurne en Diksmuide. Zo geven we meer West-Vlaamse bedrijven toegang tot het vaarwegennetwerk. 
 
Eind 2021 zullen de werken afgerond zijn. De totale kostprijs van de werken wordt geraamd op 4,6 miljoen euro. 
 
Toegankelijkheid tijdens de werken
Langs de Leie zal er de komende periode heel wat bedrijvigheid zijn door de werken. De waterwegbeheerder werkt samen met de provincie West-Vlaanderen en de gemeente Wielsbeke aan een oplossing voor de gebruikers van het jaagpad.
 
Lees hier het volledig persbericht.
 
 
Foto: © De Vlaamse Waterweg & Verhelst Groep