Samenwerking met Zhejiang

De Provincie West-Vlaanderen heeft sinds 2000 een vriendschapsakkoord met de Chinese provincie Zhejiang. Sinds 2008 is de POM West-Vlaanderen verantwoordelijk voor de concrete invulling van het economische luik van de samenwerking. Deze economische samenwerking steunt opnieuw op twee facetten van internationaal ondernemen: 

  • enerzijds het actief stimuleren en ondersteunen van West-Vlaamse bedrijven die willen investeren of zaken doen in Zhejiang,
  • anderzijds het promoten van West-Vlaanderen als interessante en aantrekkelijke investeringslocatie voor bedrijven uit Zhejiang.

Voor beide aspecten zijn de afgelopen jaren verschillende initiatieven ontwikkeld, waarbij ontmoetingen tussen ondernemers uit Zhejiang en West-Vlaanderen centraal staan. Via o.m. de organisatie van zgn. “Business Days Zhejiang – West Flanders”, geïntegreerd in economische missies wordt hier concrete invulling aan gegeven. Uit deze wederzijdse B2B ontmoetingen tussen West-Vlaamse ondernemers en ondernemers uit Zhejiang zijn al diverse contracten en concrete projecten voortgevloeid.


Korte voorstelling van Zhejiang

Zhejiang is een kustprovincie, net ten zuiden van Shanghai. De provincie telt 54 miljoen inwoners en heeft het 4e grootste GDP van Mainland China. In 2010 groeide het GDP met 11,8% en bereikte een GDP per capita van 7.690 USD. Met een export volume van zo’n 180 miljard dollar en import volume van 73 miljard dollar, is Zhejiang één van de sterkste provincies binnen Mainland China.

Zhejiang wordt gekenmerkt door een sterke ondernemersgeest en een sterk ontwikkelde private sector. In 2010 telde Zhejiang zo’n 640.000 private bedrijven. 70 % van het provinciale GDP en 60% van de provinciale taxinkomsten komen uit niet-staatsbedrijven. Onder de Top 500 Private Enterprises zijn er 171 afkomstig uit Zhejiang. Wereldwijd zijn er ook 1,5 miljoen mensen uit Zhejiang die hun business overzee runnen.

Zhejiang wordt verder gekenmerkt door een sterke industrie met regionale karakteristieken. Het beleid is gericht op het ontwikkelen van een clustereconomie met een sterke focus op welbepaalde activiteiten per stad (zoals vb. textiel in Shaoxing, commodity goods in Yiwu, metaal in Yongkan, nieuwe materialen in Haining en automanufactoring in Zhenhai). Voegt men de havens van Ningbo en Zhoushan samen komt men tot een van de grootste havens ter wereld. Ningbo alleen haalde in 2010 een totale overslag van zo’n 450 miljoen ton.

De ligging van Zhejiang is uiterst gunstig. Hoofdstad Hangzhou (met 5 à 6 miljoen inwoners) is via de hogesnelheidstrein direct verbonden met Shanghai, Beijing en de rest van het land. Daarnaast is er een rechtstreekse brugverbinding over zee tussen Ningbo en Shanghai. Dit enorme bouwwerk heeft een lengte van 35 km en was tot voor kort de langste brug ter wereld.

China Map