Ruimtelijke economie

Kennisnetwerk Bedrijventerreinmanagement

De vijf provinciale ontwikkelingsmaatschappijen sloegen, op initiatief van de POM West-Vlaanderen, de handen in elkaar om in opdracht van het Agentschap voor Innoveren & Ondernemen (VLAIO) het Kennisnetwerk Bedrijventerreinmanagement op te richten. Hoofddoel is om de massa bestaande kennis en praktijkvoorbeelden over bedrijventerreinmanagement gestructureerd en op een heel toegankelijke manier te verspreiden, voorlopig tot en met 2019. Doelgroepen zijn bedrijventerreinverenigingen (al dan niet in opstart), lokale besturen en ontwikkelaars en beheerders van bedrijventerreinen. Per provincie is er een uniek contactpunt dat eerstelijnsadvies over bedrijventerreinmanagement geeft. Een Vlaamsbrede werking garandeert een vlotte doorstroom van relevante informatie. Kanalen die hiervoor ingezet worden zijn de website, nieuwsbrieven en netwerkbijeenkomsten.

www.btmvlaanderen.be

Ruimtemonitor

De Ruimtemonitor is een kwantitatieve inventaris van het aanbod aan bedrijventerreinen in West-Vlaanderen. Zij houdt niet alleen bij welke terreinen beschikbaar zijn, maar ook welke terreinen sinds 1 januari 2012 (de start van de monitor) werden ingevuld, welke uit het aanbod zijn verdwenen en welke nog via RUP's in de pijplijn zitten.

De monitor wordt jaarlijks geactualiseerd en geeft een momentopname weer van het aanbod aan bedrijventerreinen in de provincie West-Vlaanderen. Lees hier: cijfers & conclusie - volledige studie 2018.

Westpunt, het aanspreekpunt voor alle West-Vlaamse ondernemers

De Provincie en de POM West-Vlaanderen lanceerden in 2015 Westpunt. Dit uniek provinciaal economisch loket wil, ondersteunend en aanvullend op bestaande loketten, een gids en kompas zijn in de zoektocht van ondernemers binnen de vaak ondoorzichtige wereld van regels, wetten en voorschriften. Ondernemers kunnen er terecht voor eerstelijnsadvies in hun zoektocht naar bedrijfshuisvesting, de problematiek rond milieuvergunningen, leegstand, regelgeving subsidietrajecten ...
 
info@westpunt.be | 050 140 180