POM West-Vlaanderen versterkt met socio-economisch relanceplan weerbaarheid ondernemingen

POM West-Vlaanderen lanceert verschillende initiatieven om West-Vlaamse bedrijven tijdens deze coronacrisis zo goed mogelijk  te ondersteunen. Deze acties maken deel uit van een provinciaal relanceplan waar alle provinciale partners (Provincie West-Vlaanderen, Westtoer, Inagro, POM West-Vlaanderen, OC West en TUA West) de krachten bundelen om West-Vlaanderen te versterken.

“Met de verschillende acties uit het relanceplan ondersteunen we de heropstart van het economisch leven in deze coronatijden”, vertelt Jean de Bethune, voorzitter van POM West-Vlaanderen. “Onze acties verstevigen de structurele fundamenten van West-Vlaamse kmo’s en bevorderen tegelijkertijd hun noodzakelijke digitale transformatie. Door hun wendbaarheid te verhogen, zijn onze bedrijven beter in staat om in de toekomst dergelijke crisissen het hoofd te bieden.”

# meerwestvlaanderen #samenondernemen

POM en Provincie West-Vlaanderen gaan met onderstaande acties uit het coronaherstelplan voluit voor de ambitie ‘Meer West-Vlaanderen’. “We mobiliseren versneld 6,5 miljoen euro om op korte termijn concrete initiatieven op te zetten. Samen met onze kmo’s en zelfstandigen en met de werknemers van  vandaag en morgen zetten we onze schouders onder onze West-Vlaamse economie om deze naar een nog hoger niveau te tillen”, besluit Jean de Bethune.

 • Sociale innovatie en veiligheid

Veel bedrijven sloten noodgedwongen volledig of gedeeltelijke voor een bepaalde periode hun deuren. Het relanceplan bevat enkel noodmaatregelen en opstartinitiatieven om de heropstart van de activiteiten zo vlot en veilig mogelijk te maken.  

 • Oprichting van de website www.veiligaandeslag.be, een digitaal inspirerend platform dat alle beschikbare informatie en praktijkvoorbeelden bundelt hoe ondernemers alle maatregelen zoals social distancing het best op de werkvloer implementeren.
 • Steun voor maatwerkbedrijven en arbeidszorginitiatieven bij de noodzakelijke extra aankoop van beschermingsmateriaal voor medewerkers om de coronaveiligheidsmaatregelen na te leven.
 • De inschakeling van de expertise van het Shared Engineering Bureau voor de social distancing-proof herorganisatie van de werkvloeren in de sociale economie-bedrijven.

Partners: Voka West-Vlaanderen, sectorale organisaties, landbouw- en syndicale organisaties, 4Werk en STAM

 • Quick-scan

Een onaangepaste financiële structuur is in tijden van zware economische recessies vaak een zwakke plek bij ondernemers. Uiteraard willen we het aantal noodgedwongen faillissementen zo laag mogelijk houden. Met de Quick-scan screenen we de huidige financiële situatie van ondernemingen (www.quick-scan.be) en geven advies waar nodig.

 • Bedrijf vult online een vragenlijst van 12 vragen in en krijgt onmiddellijk zicht op de gezondheid van zijn onderneming.
 • Team van meer dan 20 financiële, commerciële en marketingexperten staat klaar om het bedrijf en bijhorende financiële gezondheid te screenen.
 • Bedrijf krijgt via coronaklankborden in zijn buurt advies en begeleiding op maat om crisisbestendig te groeien.

Aanvullend op dit traject wordt een startersgericht innovatietraject uitgebouwd naar het model van de ‘creatieve kettingen’. Dit gebeurt binnen de innovatie-quick wins (zie Innovatie).

Partners: accountants, Syntra West, Senior Consultants Vlaanderen, Voka West-Vlaanderen UNIZO West-Vlaanderen, sectorfederaties, Westtoer, Inagro, Horeca Vlaanderen, Boerenbond

 • Lokale economie en beleving

Meer dan ooit zullen West-Vlamingen hun zomer in eigen provincie doorbrengen. Ook toeristen zullen West-Vlaanderen opnieuw bezoeken. De provinciale diensten bundelen alle krachten om met de campagne ‘Ik Zomer West-Vlaams’ een zomervakantie met veel beleving aan de Kust, het Brugse Ommeland, de Leiestreek en de Westhoek op poten te zetten. Steden en gemeenten krijgen één euro per inwoner om meerbeleving in heel West-Vlaanderen op een veilige manier te creëren.

Meer info: www.ikzomerwestvlaams.be

Partners: UNIZO, lokale besturen, handelscomités, vereniging van ambulante handelaars, Westtoer, Inagro

 • Digitale transformatie

De COVID19-crisis onderstreepte bij veel bedrijven het belang van automatisatie en digitalisatie van de bedrijfsactiviteiten en de nood aan digitale skills bij werknemers. Toekomstgericht is het opkrikken van de ‘digital readiness’ van de industriële kmo zelf - het machinepark en het productieproces –  een essentieel element voor de transformatiekracht van de West-Vlaamse economie. Ook wordt gevreesd dat door de huidige crisis de werkloosheidscijfers zullen stijgen. Door de digitale skills van grote groepen in de samenleving aan te scherpen, krijgen ze betere kansen op de arbeidsmarkt en worden openstaande knelpuntvacatures beter ingevuld.

 • Grootschalige provinciale mobilisatiecampagne om Levenslang Leren te promoten.
 • Fundamentele investeringsgolf in technologische en digitale opleidingsinfrastructuur in de instellingen voor volwassenonderwijs in onze provincie.
 • Systematische digitale doorlichting van het machinepark van industriële kmo’s in samenwerking met werkgeversorganisaties en bevoegde kenniscentra. Ontdek het totaalpakket aan scans, audits, implementatietrajecten en inspirerende webinars dat wij u aanbieden:
  • De Exponential Talks webinars geven u de kennis om uit de huidige coronacrisis te herrijzen met nieuwe inzichten. Aan de hand van praktische tips en hands-on inspiratie wordt u klaargestoomd voor de uitdagingen van vandaag en morgen.
  • De DigiScan, een 360° feedback tool, screent de innovatie, bedrijfsprocessen en  -cultuur van uw bedrijf. In  3 stappen krijgt u een overzicht van uw digitale maturiteit met tips en advies op maat.
  • De Crisis Code Cracker geeft u inzicht in mogelijke technologische opties en geeft praktische aanbevelingen en te volgen scenario’s om u wendbaarder en weerbaarder te maken. In amper 3 stappen maakt u uw bedrijf crisisbestendig.
  • De ACV-bijblijf digiskills scan, brengt via een korte scan en een gesprek uw digitale vaardigheden in kaart en geeft u advies over welke opleidingen voor u geschikt zijn. Op maat, in uw regio. 

Partners: VDAB, provinciale dienst flankerend onderwijs, sociale partners, sectorfondsen, technologische federaties en kenniscentra, Syntra West en CVO’s

 • Innovatie

Innovatie blijft belangrijk, ook in tijden van crisis. Daarom lanceren we een nieuwe call van Quick Wins. Met dit initiatief sporen we industriële kmo’s aan om ook in deze periode samen te werken met andere bedrijven en kenniscentra om nieuwe plannen of strategieën om te zetten in concrete verwezenlijkingen.

Deze Quick Win focust op de digitalisering van het machinepark, nieuwe product- en/of dienstontwikkeling en het aanboren van nieuwe markten.

 • Lancering van een grootschalige Quick Wincall naar alle kmo’s in de industriële speerpuntsectoren in West-Vlaanderen in de periode juni-september 2020.
 • Versnelde uitrol van het interregproject ‘smart services bridge’. Hier schakelen we de expertise van docenten van hogescholen in om technologische oplossingen te vinden voor vraagstukken bij kleine bedrijven.
 • Opstart van een innovatieprogramma voor de zorgeconomie.
 • Versnelling van de verkenning van nieuwe buitenlandse afzetmarkten.
 • De uitbreiding van de quick win-aanpak met een specifiek startersluik, onder de vorm van ‘creatieve kettingen’.

Partners: TUA West, Kenniscentra, FIT, Voka en UNIZO

 • Transport & Logistiek

Door de coronacrisis is er minder aandacht om de supply chain te verduurzamen. Met onze acties willen we de mogelijkheden van transport via binnenvaart opnieuw in de kijker zetten en de modal shift promoten. Ook zetten we in op transparantie in goederenstromen door informatie over goederenstromen op een efficiënte, digitale manier te delen tussen alle betroken partijen, van verlader tot bestemmeling.

 • Implementatie van een track & trace systeem waarbij elke stap in de supply chain zichtbaar en traceerbaar wordt.
 • Doorgedreven digitalisering van documenten.
 • Het aanbieden van het doorrekenen van 60 business cases en de organisatie van een Modal Shift-campagne, om opportuniteiten en mogelijkheden van transport via de binnenvaart in de kijker te zetten.

Partners: VIL, De Vlaamse Waterweg, Transport-Logistiek Vlaanderen