UPSKILL

Met het ambitieuze project UPSKILL investeren we samen met VDAB in kwalitatieve en innovatieve opleidingsinfrastructuur in West-Vlaanderen. Hiermee zorgen we voor de noodzakelijke verhoging van de digitale vaardigheden van werknemers, werkzoekenden en bedrijven. 

Digitalisering en automatisering 

Door de toenemende digitalisering en automatisering veranderen de jobinhoud en de gevraagde competenties op de werkvloer in een sneltempo. Belangrijk is dat werknemers zich continu kunnen bijscholen om nieuwe vaardigheden aan te leren en hun digitale skills te verhogen. Een verzekerde instroom van nieuwe gekwalificeerde werknemers is voor bedrijven onontbeerlijk. 

Het belang van levenslang leren wordt soms nog onderschat. Ook de bestaande opleidingsactoren zijn vaak onvoldoende uitgerust om tegemoet te komen aan de gevraagde digitale en technische skills. Hierdoor ontstaat er een mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. In combinatie met de arbeidsmarktkrapte ondervinden bedrijven hierdoor problemen om werknemers met het juiste profiel te vinden en de noodzakelijke innovaties op de werkvloer door te voeren. Die kennis van technologische innovaties is cruciaal voor duurzame groei en werkgelegenheid.  

Netwerk van opleidingsfaciliteiten 

UPSKILL biedt een antwoord op deze uitdaging door een  netwerk van opleidingsfaciliteiten in West-Vlaanderen uit te bouwen. Met deze modern uitgeruste opleidingsfaciliteiten willen we samen met VDAB West-Vlaanderen de competentiekloof dichten door volop de kaart van digitalisering en digitale toepassingen te trekken. Focus ligt op de opleiding voor de technische profielen in de West-Vlaamse speerpuntsectoren nieuwe materialen, blue energy, voeding, machinebouw & mechatronica en transport & logistiek. 

Overzicht geplande investeringen: 

  • Industrie 4.0:  

    -Opstarten van manufacturing lab om de nieuwste technologieën aan te leren met Industrie 4.0-opstelling (met visualisatie en control board, mobiele didactische. opstellingen rond robotisering - lasrobot, lascobot - voor lassen en spuittechnieken). 

  • Nieuwe materialen:  

    -Aankoop van bandweefgetouw met VR-toepassingen en CAD-CAM-software om basistechnische en digitale skills op een laagdrempelige manier aan te leren.  

    -Opzetten van een recyclagelijn voor opleiding en demonstratie voor circulaire economie. 

  • Blue Energy:  

    -Realisatie van Blue Energy training lab voor analyse en verwerking van big data en om technische skills met VR/AR- augmentedrealitytoepassingen in een veilige omgeving aan te leren.  

  • Transport & Logistiek: 

    -Installatie van track-&-tracesystemen op vrachtwagens gelinkt aan het leerbedrijf van VDAB LAR in Rekkem. Een datagenerator zorgt voor realistische simulaties. 

    -Ontwikkeling van een serious game over multimodaal transport. 

SKILLS-platforms 

Verder krijgt de infrastructuur voor de opleidingen Electromechanica, Electrotechniek en Metaalbewerking een grondige upgrade om de instroom naar deze knelpuntberoepen in alle sectoren moet garanderen. 

Voor elk speerpunt richten we een SKILLS-platform op. Daar brengen we opleidingspartners, kennis- en innovatiepartners samen. POM West-Vlaanderen investeert in apparatuur. Vakexperts van VDAB werken lespakketten en handleidingen uit.  

 

Jean de Bethune, voorzitter van POM West-Vlaanderen, licht in reportage van Focus-WTV de plannen van project Upskill toe om de uitdagingen van onze arbeidsmarkt aan te pakken:

 

UPSKILL ging op 1 april 2020 van start. Het project voorziet opleidingsinfrastructuur als antwoord op de vraag van bedrijven uit de (West-)Vlaamse speerpuntsectoren naar werknemers met de nodige digitale en technische skills. Op die manier wenst het project een grootschalige digitale mobilisatie op de (West-)Vlaamse arbeidsmarkt te realiseren. Het totale budget van het project bedraagt 8 miljoen euro en krijgt de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (40%), het Vlaams Fonds voor Innoveren en Ondernemen (30%) en de Provincie West-Vlaanderen (15%). POM West-Vlaanderen en VDAB staan in voor de resterende financiering.