POM Smart Tech Box

http://www.pomwvl.be/westtechTijdens WestTech tonen West-Vlaamse kennisinstellingen u, via cross-sectorale technologische demo’s, hun samenwerking met de industrie.

  • VIVES: Additive Manufacturing (World Class Manufacturing Technologies)   

AM4XT: metaal-3D-printen voor extrusiematrijzen en kalibers

3D printing van metaal onderdelen (Additive Manufacuring, AM) wordt aanzien als een van de belangrijkste industriële productietechnieken voor de toekomst. AM biedt heel wat extra mogelijkheden (voordelen) ten opzichte van klassiek verspanende bewerkingen (subtractieve methodes): grote vormvrijheid, efficiënt grondstoffengebruik integratie van functies mogelijk en een eenvoudige logistieke flow.

Het metaal 3D printen is een sterk opkomende technologie. Vanuit verschillende industriële omgevingen worden successtory’s gemeld: medical: printen van tand- / kaak- / schedel- en andere prothesen; avionics / Aerospace : motoronderdelen / lichtgewicht delen (veiligheidsgordel…); automotive: lichtgewicht delen voor ophanging / stuurinrichting; machinebouw / Matrijzenbouw: matrijsdelen met complexe koelkanalen

  • Sirris: Human Centered Production               

Veilige schroeftoepassing met collaboratieve robot

Aan de hand van de robot werkplek-module wordt aangetoond dat hybride werkposten (mens+cobot) zorgen voor grotere competitiviteit en aan bepaalde maakbedrijven de mogelijkheid geven om bepaalde activiteiten terug naar Vlaanderen te halen. Via flatscreen worden één of meerdere bedrijfscases in beeld gebracht.

  • HOWEST: Augmented Reality/Virtual Reality                                                                                                     

VR training voor assembly

Zie https://www.youtube.com/watch?v=QZsrcg8f6eo&feature=youtu.be

De omvangrijke investeringen van de entertainmentsector in virtual en augmented Reality laten toe om op een laagdrempelige manier deze technologie ook te implementeren binnen een niet-entertainment- en bedrijfscontext. De onderzoeksgroep van de bacheloropleiding Digital Arts & Entertainment aan de Hogeschool West-Vlaanderen (Howest) speelt in op deze recente ontwikkelingen en gaat vanuit hun 'Sector Innovating Virtual & Augmented Reality' TETRA-project en het ‘Machinebouw en Mechatronica’ technologiecentrum de sector overkoepelende meerwaarde van VR en AR in het Vlaamse bedrijfslandschap gaan definiëren. Concreet werd voor industriële partners reeds een virtual reality training prototype uitgewerkt waarin werknemers virtueel begeleid worden in het assembleren van machineonderdelen.

  • KU Leuven campus Brugge: Industrie 4.0-machine   

Condition monitoring van machines, geïllustreerd op een industriële taprobot

Deze industriële robot tapt niet enkel een ‘Brugse Zot’ en doet daarenboven meer dan enkel het tellen van het aantal getapte glazen bier. Realtime modelgebaseerde condition monitoring technieken houden de toestand van de tandwielen en lagers in de robot bij. Hiervoor wordt op basis van de gevraagde beweging en alle beschikbare sensorinformatie een inschatting gemaakt van de nodige motorkoppels en toerentallen. Dit word omgerekend naar de belasting op lagers en tandwielen in elk van de motorassen van de robot. Op basis van enkele degradatiemodellen wordt de schade op elk van deze onderdelen in realtime geschat.

  • UGent: Flexibele Assemblage                                                                                             

Secure remote access van productiemachines -en installaties

Diagnose vanop afstand is een digitale dienst die de meeste machinebouwers en systeemintegratoren op vandaag al aanbieden. Dit laat toe om efficiënt in te grijpen bij machinestilstanden of andere interventies. Vaak worden zo onnodige verplaatsingen vermeden en kan de interventietijd sterk gereduceerd worden. Om vanop afstand toegang te krijgen tot productiemachines en -installaties moeten deze via het bedrijfsnetwerk geconnecteerd worden aan het internet. Dit vereist een goede beveiligingsaanpak, dus voldoende aandacht voor Industriële Security. Het resultaat van het onderzoek wordt gedemonstreerd via een aantal demokoffers waarmee de impact van nieuwe hardware/software componenten en netwerkconfiguraties tastbaar voorgesteld wordt.

Virtual commissioning van controlesystemen

Virtuele validatie (of Virtual Commissioning) behelst een uitgebreide testfase van de originele industriële stuurprogramma’s, bedoeld voor de uiteindelijke productiemachine of -installatie, op een virtuele replica. In eerste instantie verkort dit de implementatietijd voor nieuwe en aangepaste installaties door het vroegtijdig testen en debuggen van de controlelogica en het opstellen van escalatiescenario’s (om steeds veilig te blijven werken), vooraleer de fysieke installatie beschikbaar is. In een later stadium biedt de virtuele replica ook heel wat opportuniteiten om de impact van optimalisaties offline uit te testen. Na verloop van tijd kan het dagelijks gebruik van de installatie zodanig geëvolueerd zijn dat een aangepaste controlelogica zich opdringt.

De demo opstelling toont een toepassing van virtual commissioning op een demo case waarbij de controlelogica van een machinesturing gevalideerd wordt op basis van een virtuele replica van de echte machine

Bekijk hier het volledige programma van WestTech.