Testplatform Blue Accelerator officieel in handen van POM West-Vlaanderen

Op 6 augustus overhandigde constructeur Nemos GmbH de sleutels van het maritiem innovatie- & ontwikkelingsplatform Blue Accelerator aan POM West-Vlaanderen. Nu gaat de zoektocht van start om een kennisinstelling te vinden om het testplatform operationeel uit te baten.

Sinds begin augustus zijn we de trotse eigenaar van het multifunctioneel maritiem testplatform Blue Accelerator. Het Duitse bedrijf Nemos, die de constructie bouwde, overhandigde alle nodige documenten en sleutels. Zoals afgesproken in de overeenkomst benut Nemos nu ook als eerste gebruiker het platform om golfenergieconversietesten uit te voeren.

Vorige week stuurden we alvast technische partner Engie Fabricom op pad om een grondig inspectie op het platform uit te voeren en alles operationeel in orde te brengen. Ondertussen startten we ook de procedure op om een kennisinstelling als concessiehouder in te schakelen. In het najaar kunnen bedrijven en kennisinstellingen met testen op de Blue Accelerator starten. 

Voor meer info over Blue Accelerator:

Eddy Dewinter
Tel:  +32 59 36 99 30
GSM: +32 475 68 82 14
E: eddy.dewinter@pomwvl.be