West-Vlaamse maatwerkbedrijven pionieren in toegepaste technologische innovatie

In het kader van het Europees project Toegepaste Technologische Innovatie (TTI) lanceren de maatwerkbedrijven, verenigd in 4Werk vzw, en de POM West-Vlaanderen zes proeftuinen waarbij concrete en effectieve productieondersteunende technologieën ontwikkeld worden. Met dit project willen de maatwerkbedrijven zich voorbereiden  op toekomstgerichte technologische omwentelingen.

Deze proeftuinen, waar procesontwikkeling via cocreatie voorop staat, omvatten telkens een maatwerkbedrijf, een kennispartner (met name Xiak en SIRRIS) voor de ontwikkeling van aangepaste technologieën én reguliere ondernemingen. Het project kwam in het najaar van 2016 op kruissnelheid en loopt tot het voorjaar van 2018.

De knowhow die in de maatwerkbedrijven aanwezig is inzake de inpassing van diverse methodieken en technologieën in het productieproces, in correlatie met de doelgroep werknemers, vormt een nog quasi onontgonnen innovatieterrein ten dienste van de productiebedrijven. “Ik ben overtuigd dat de rol van maatwerkbedrijven ten dienste van de industrie uitgebreid kan worden van toeleverancier naar een rol als proefterrein voor de ontwikkeling van technologische productieondersteunende innovaties die naderhand inzetbaar zijn in de maakindustrie”, aldus Jean de Bethune, gedeputeerde voor Economie en Sociale Economie.

Ook reguliere bedrijven zitten met vragen om het werk toegankelijker te maken. Zij willen ook hun oudere werknemers langer aan het werk kunnen houden en tegelijkertijd concurrentieel blijven. 4Werk vzw beoogt een multiplicatoreffect om de ontwikkelde technologische innovaties achteraf zoveel mogelijk te  implementeren op industriële werkvloeren. Daarom worden tijdens het project experten groepen georganiseerd die tijdens het ontwikkel- en testproces de voortgang van de zes proeftuinen opvolgen om de toepassingsmogelijkheden achteraf te verruimen. Eind 2017 wordt een roadshow georganiseerd met bedrijfsbezoeken aan alle proeftuinen waarbij de gerealiseerde technologische innovaties op de werkvloeren uitgebreid aan bod zullen worden.

Maatwerkbedrijven zijn al decennialang expert als het over inclusieve tewerkstelling gaat: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam zinvol werk aanbieden. “Met dit project kunnen maatwerkbedrijven deze expertise delen met én uitrollen naar het West-Vlaamse bedrijfsleven”, zegt Jean de Bethune. “In het kader van het meer en meer belangrijk worden van werkbaar werk voor de ganse economie is dit een unieke expertise.  Het kan de versterking van de Vlaamse industrie alleen maar ten goede komen.”

De zes concrete proeftuinen binnen het Europese project omvatten innovaties inzake polyvalente intelligente werkposten in textielsortering (Kringloopcentrum Zuid West-Vlaanderen), collaboratieve robots en cognitieve arbeidsondersteuning  (Mariasteen), zelflerende automatische en intelligente stapelhulp (Westlandia), cameradetectie ifv werkhulp, kwaliteits- en procescontrole (Waak) en een polyvalente overhevelingstool (Oesterbank).

Het Europees project Toegepaste Technologische Innovatie (TTI) werd ingediend i.k.v. de GTI West-Vlaanderen binnen het EFRO Vlaanderen programma. De vzw 4Werk is promotor, met 7 maatwerkbedrijven als uitvoerende partners en ondersteund door de POM. De projectkost bedraagt een kleine 800.000 euro. Het project ontvangt 40% Europese steun van EFRO. De POM en Provincie West-Vlaanderen samen met de zeven maatwerkbedrijven delen de overige 60%.

Meer info over het project ‘Toegepaste Technologische Innovatie’ vindt u op zowel op www.pomwvl.be/EFRO Project TTI en op www.4WERK.be, rubriek TTI

Voor verdere vragen en of duiding kunt u terecht bij volgende personen:

voor de promotor vzw 4Werk,

voorzitter van de TTI Werkgroep, Walter Bilcke

Walter.bilcke@sowepo.be

T 0476 40 85 67

voor de POM, Ilse Van Houtteghem

Stafmedewerker sociale economie

Ilse.van_houtteghem@pomwvl.be

T 050 140 176 | mobiel: 0495 /54 39 44

OPNAME PERS:

Videoreportage Focus-WTV

Krant van West-Vlaanderen

18 januari 2017, persvoorstelling TTI, in aanwezigheid van Jean de Bethune gedeputeerde voor Economie en Sociale Economie,
samen met de partners binnen het project alsook enkele medewerkers van Kringloopcentrum Zuid West-Vlaanderen