Gezocht: logistieke dienstverlener voor gekoelde pakketdistributie vanuit de Westhoek

We zoeken een logistieke dienstverlener met ervaring in de thuislevering van verse gekoelde voedingswaren. Samen met het Vlaams Innovatieplatform voor de Logistiek (VIL) gaan we op zoek naar manieren om de levering van pakketten in rurale gebieden te verbeteren door samen te werken.

Pilootproject

Binnen het project Rural Parcel Delivery, waar wij aan meewerken, bracht het VIL de huidige situatie van distributie in de regio in kaart en verzamelde en analyseerde de verschillende logistieke stromen. Op basis daarvan ontwikkelde VITO een rekenmodel die de impact van verschillende situaties aftoetst met de vooropgestelde doelstellingen van aantoonbare reductie van kosten, gereden kilometers en CO2

Alleen maar voordelen

Samenwerking of een meer efficiënt gebruik van infrastructuur biedt alleen maar voordelen voor logistieke dienstverleners. Ook op maatschappelijk vlak zorgt dit voor een verhoogde veiligheid en leefbaarheid in de dorpskernen. Efficiënte levering heeft ook een positief effect op de congestie en CO2-uitstoot. 
 
De dienstverlener, die wij nu zoeken, zal gedurende 6 maanden, samenwerken met vijf* bedrijven uit de Westhoek samenwerken voor de distributie van hun e-commerce.*In de loop van september lanceren we een tweede instapmoment voor geïnteresseerde producenten, waardoor het totaalvolume voor de distributie in het najaar nog zal toenemen.

Interesse?