Voorstelling rapport 'Onderzoeksproject Kennisclusters in West-Vlaanderen'

Eind 2010 besliste het provinciebestuur om een onderzoek uit te besteden over een ontwikkelingsmodel voor kennisclusters: van theorie naar strategie voor West-Vlaanderen.  Daarbij luidde de kernvraag: “Wat moeten we weten om (kennisgedreven) economische clusters in West-Vlaanderen te versterken?”

In 2011 vatte Econopolis deze studie aan. Door middel van literatuuronderzoek, doorgedreven micro-economische analyses en interviews met ondernemers en vertegenwoordigers van kennisinstellingen zowel uit binnen- als buitenland, werden uiteindelijk drie economische clusters geïdentificeerd volgens een internationaal gangbare definitie: de agro- en voedingscluster, de materials & plastics cluster en de blue energy cluster.

Begin 2012 rondde Econopolis de studie af. De resultaten van deze studie vormen een belangrijke pijler voor het huidige en toekomstige provinciaal economisch beleid. Zo zal de POM West-Vlaanderen bij de verdere ontwikkeling en ondersteuning van economische clusters in het kader van het Vlaamse nieuw industrieel beleid met de fabrieken voor de toekomst, zich in hoofdzaak op deze studie baseren.

De studie zelf kan van de website geplukt worden: