Shuttledienst Roeselare‐Venlo van start

Maandag 17 december 2012 startte een dagelijkse shuttledienst voor vervoer van verse groenten en fruit van de Belgische REO Veiling te Roeselare naar het Nederlandse Venlo. Het gaat in dit stadium nog om een testcase. Het doel is een klokvaste en duurzame shuttleverbinding tussen beide regio’s tot stand te brengen.

In dit project werken de Venlose bedrijven Frankort & Koning, Langfruit en Weyers samen om hun goederen‐ stromen vanuit Roeselare naar Venlo te bundelen. Tot nu toe reden er dagelijks verschillende vrachtwagens, soms slechts gedeeltelijk geladen, van de REO Veiling naar Venlo. Met de nieuwe shuttledienst verwachten de deelnemers niet alleen efficiënter te werken, maar ook hun transport te verduurzamen: door het bundelen van de goederenstromen wordt het aantal voertuigkilometers gereduceerd.

De REO Veiling staat ervoor in dat de ladingen van de drie Venlose handelaren dagelijks tijdig verzameld worden op één kade, zodat de logistieke dienstverlener Franken Transport uit Bergen een klokvaste verbinding kan realiseren. De REO Veiling communiceert al vroeg in de ochtend de verwachte vervoerscapaciteit, op basis van de verkoop van verse groenten en fruit van die dag.  Ook de handelaren krijgen deze informatie en kunnen hiermee rekening houden en alsnog extra producten via klokverkoop van de REO Veiling afnemen.

De proef met de dagelijkse shuttledienst wordt opgezet door de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) West‐Vlaanderen samen met Greenport Venlo Innovation Center (GVIC). Het kadert in het Interreg‐project Oost West Poort, met als doel de bestaande economische en logistieke samenwerking tussen West‐Vlaanderen en de regio Venlo verder uit te bouwen. Beide regio’s zijn complementair en vormen voor elkaar een toegangspoort tot belangrijke afzetmarkten.

Via uitgebreide interviews van de vele bedrijven in de sector agro‐voeding zowel in de regio Venlo als in West‐Vlaanderen, kwamen heel wat duurzame bundelings‐ en samenwerkingsopportuniteiten naar boven op deze ‘Oost‐West’ corridor. Deze proef is hier een eerste concreet resultaat van.

Na twee maanden volgt een evaluatie. Daarbij wordt gelet op onder meer vervoerde volumes, stiptheid en kwaliteit. Uitgangspunt is de realisatie van een vaste, betrouwbare en duurzame transportoplossing.

Oost West Poort is een project in het INTERREG IV A – Vlaanderen‐Nederland Programma dat onderdeel uitmaakt van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) (www.oostwestpoort.eu ).