PURFI MANUFACTURING ZET DE STAP RICHTING DE BINNENVAART

POM West-Vlaanderen trekt volop de kaart van de modal shift en ondersteunt bedrijven in hun omslag naar een meer duurzame logistiek. Samen met Multimodaal.Vlaanderen brengen we haalbare alternatieven voor West-Vlaamse bedrijven in kaart en rekenen er de financiële businesscase gratis van door. Concrete cijfers moeten bedrijven overtuigen richting modal shift. 

Koen De Ruyck, General Manager van PurFi Manufacturing is alvast overtuigd: 

“We zijn aangenaam verrast door het advies dat we kregen. De businesscase toont een significante kostenbesparing in vergelijking met het vervoer over de weg. Dit toont aan dat naast winst op vlak van klimaat en uitgespaarde kilometers, kiezen voor multimodaal vervoer ook een financieel voordeel kan opleveren.”

Multimodaal vervoer als eerste keuze

Concordia Textiles, opgericht in 1925, heeft bijna een eeuw expertise in de fabricage en afwerking van textiel. In een joint venture met PurFi Manufacturing trekken zij voluit de kaart van de circulaire economie. Met dit partnership willen ze een wereldwijd bereik realiseren door textielafval om te zetten in vezels die in alle opzichten gelijk of superieur zijn aan nieuwe materialen. Weldra komen de eerste containers met textielafval aan in de Haven van Antwerpen. PurFi Manufacturing besliste direct om hiervoor beroep te doen op de binnenvaart. 
River Terminal Wielsbeke

Cijfers vertaald in concrete voordelen

Bij vervoer over de weg zou de drukke E17 belast worden met maar liefst 700 containers. Versus een multimodale aanpak: het textielafval (een grondstof voor Purfi Manufacturing) van deze 700 maritieme containers wordt vanuit Azië in Antwerpen aangeleverd en daarna via de lichter tot River Terminal Wielsbeke gebracht. De laatste 8 kilometer tot Waregem gaan via de weg. De businesscase leverde indrukwekkende cijfers op: vergeleken met het wegtransport, kan naast een CO2-besparing van 76 % op jaarbasis, een wegkilometerreductie van 92% gerealiseerd worden. De kostenbesparing bedraagt 17%. 

Benieuwd naar concrete opportuniteiten voor uw bedrijf? 

De oproep maakt deel uit van een provinciaal actieplan waarbij we met verschillende partners initiatieven uitrollen voor een versnelde relance van de West-Vlaamse economie. #samenondernemen #meerwestvlaanderen