POM West-Vlaanderen neemt rol op van provinciale antenne

Op maandag 1 oktober 2012 vond de plechtige lancering plaats van I-Cleantech Vlaanderen vzw in Greenbridge Oostende. I-Cleantech Vlaanderen vzw zal een katalysator zijn voor de ontwikkeling en de uitrol van schone technologieën in Vlaanderen, met een open blik op de wereld.
Vlaams minister Ingrid Lieten lichtte haar steun aan dit initiatief toe. De vijf Vlaamse provinciegouverneurs lanceerden hun plannen voor de opstart van provinciale Cleantech-antennes, die een essentieel onderdeel vormen van deze vzw.

Binnen I-Cleantech Vlaanderen vzw neemt de POM West-Vlaanderen de rol op van provinciale antenne. De POM West-Vlaanderen heeft immers korte communicatielijnen met vele ondernemingen, kennis- en expertisecentra, alsook hogescholen en universiteiten en is dus goed geplaatst om de rol van provinciale antenne op te nemen.

Binnen elke provincie worden 'speerpuntsectoren' naar voren geschoven. Voor West-Vlaanderen, de provincie met het grootste aantal uren zon, het meeste wind, een uitgesproken grondwaterproblematiek en een directe toegang tot de Noordzee, is de keuze voor hernieuwbare energie (o.a. windenergie) en water een evidente keuze. Bij Greenbridge (Oostende) en Vlakwa (Kortrijk) is al heel wat praktische Cleantechkennis aanwezig. De focus zal dan ook op deze sectoren liggen. Ook andere sectoren kunnen ontwikkeld worden, bij voorkeur via de Provincies die deze sectoren als speerpuntsector bepaald hebben.

Daarnaast is de Provincie via het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen al jaren actief om het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen verder uit te bouwen in tal van West-Vlaamse ondernemingen en KMO's.

De toetreding tot I-Cleantech Vlaanderen en het engagement dat de POM West-Vlaanderen hierin opneemt, toont aan dat de Provincie West-Vlaanderen werkt maakt van een duurzame economie.