POM West-Vlaanderen maakt werk van fabrieken voor de toekomst

In een eerste fase wordt dit concept van Fabrieken voor de Toekomst uitgewerkt voor de drie clusters waarin West-Vlaanderen op internationaal niveau excelleert: nieuwe materialen, voeding en blue energy. Met het oog op het realiseren van een kennisgedreven groei wordt ingezet op interdisciplinaire samenwerking tussen kennisactoren, dienstverleners, ondernemingen (zowel lead plants als KMO’s en starters) en lokale, provinciale en Vlaamse overheden. Hiertoe worden acties gepland op het vlak van opleiding, onderzoek, infrastructuur, branding en KMO-dienstverlening. Wat betreft deze KMO-dienstverlening werd samen met Voka en Unizo een  traject opgestart om West-Vlaamse KMO’s een meer prominente rol te laten spelen in de drie gekozen sectoren.


Voor volgende activiteiten worden Unizo en Voka ondersteund door de POM en de Provincie West-Vlaanderen in het kader van de werking rond de Fabrieken voor de Toekomst:

‘Cleantech - Blue energy’

Een eerste activiteit waarbij Unizo de blue energy en meerbepaald de offshore wind onder de aandacht bracht was het event North Sea Networking dat op 30 mei plaatsvond in Bredene. Een 100-tal ondernemers werd er geïnformeerd over de offshore wind activiteiten voor onze kust en de rol die lokale ondernemers kunnen spelen in dit verhaal. Hier vindt u enkele sfeerbeelden.

Op 17 juni 2013 is het de beurt aan Voka die aansluitend op haar algemene vergadering in Oostende onder het motto “De schatten van de Noordzee” dieper ingaat op de opportuniteiten die de Noordzee biedt voor onze (West-Vlaamse) economie. Meer info vindt u hier.

‘Nieuwe materialen’

Voor de cluster ‘Nieuwe materialen’ organiseert Unizo op 24 juni een bezoek aan het Vlaams Kunststoffencentrum (VKC) van Flanders’ Plastic Vision. Ontdek tijdens een middagsessie wat het VKC voor uw bedrijf kan betekenen!  Meer info vindt u hier.

Ook VOKA lanceert zijn activiteiten rond de Fabrieken voor de Toekomst met o.a. een lezing van de Britse materiaalexpert Chris Lefteri op 25  juni in de Budafabriek in Kortrijk.  De activiteit wordt gekoppeld aan de Week van het Ontwerpen.  Meer info vindt u hier.  

‘Voeding’

Op 17 juni 2013 organiseert Voka een gratis seminarie in Kortrijk over voedingscertificaten. Via praktische tips wordt u wegwijs gemaakt in de vele certificaten die van belang zijn in de voedingssector. Meer info vindt u hier.