Op zoek naar Biomassa in Roeselare

Heeft uw bedrijf een overschot of tekort aan biomassastromen? en/of een overschot of tekort aan warmte?

Help ons dan om vraag en aanbod van biomassa aan elkaar te linken en zo lokale duurzame samenwerkingsverbanden te ontwikkelen in de regio Roeselare! Biomassastromen worden vaak reeds benut, maar vaak is lokale optimalisatie mogelijk. Zo kan een reststroom van bedrijf A een nuttige input voor het bedrijf B betekenen. Een concreet voorbeeld hiervan is: een witlofteler vergist witlofwortels en levert warmte aan naburige drukkerij.

De POM West-Vlaanderen wil, samen met Inagro, mogelijke synergieën tussen bedrijven en landbouwers opsporen. Daarna bieden we verdere begeleiding om de samenwerking en uitwisseling concreet te maken.

Bent u bereid om alternatieve, duurzame energie een kans te geven? Neem dan contact met ons op.

Meer informatie over de ontwikkeling van synergieparken lees je op de website.

Deze actie kadert in het ARBOR-project.