Kick-off SeaConomy: Vlaams zeewier: een zee van innovatie voor food, feed, enz...

Onze Noordzee bevat een tachtigtal soorten zeewier, toch maken slechts weinig kmo’s gebruik van zeewier in hun productie terwijl de toepassingsmogelijkheden legio zijn. SeaConomy, het consortium bestaande uit Sioen Industries, Colruyt Group, Lambers Seghers, Pures en de POM West-Vlaanderen, organiseert op 23/02 haar kick-off om het potentieel van lokale kweek en verwerking van zeewier in Vlaanderen te illustreren.

Het multidisciplinair SeaConomy consortium wil deze mogelijkheden ontsluiten voor de Vlaamse ondernemingen. Het groeipotentieel in Europa van zeewier is immers enorm. Met steun van o.m. i-Cleantech Vlaanderen werkt het consortium het komende jaar aan een concreet plan van aanpak om deze toekomstgerichte en duurzame ontluikende niche te ontwikkelen. Een Vlaamse zeewierindustrie, met gunstige economische, maatschappelijke en ecologische impact is de onverkorte ambitie.

Op heden gebruiken sommige bedrijven al zeewier, maar op kleine schaal en met zeewier afkomstig van wilde oogsten uit het buitenland. Lokale kweek, verwerking en vermarkting van zeewier biedt echter enorme mogelijkheden, met een winst op vlak van duurzaamheid, tewerkstelling en toegevoegde waarde-creatie. Het lokaal aanpakken van zeewier opent m.a.w. een zee van mogelijkheden. Het biedt ook zeer concrete voordelen die de markt nu niet biedt, zoals vers zeewier vs. gedroogde of ingevroren, hoogkwalitatieve ‘eigen kweek’ vs. gemengde, onzuivere aanvoer, stabiele en duurzame aanvoer vs. de toenemende druk op wilde zeewierpopulaties…

Om deze mogelijkheden te valoriseren voor de Vlaamse industrie zijn er echter nog tal van barrières. Mogelijke afnemers wachten op lokale producenten, die op hun beurt wachten op een stabiele afzet én op duidelijke kweekgebieden. Daardoor blijft ook de ontwikkeling van op lokaal zeewier geënte nieuwe producten uit. Het is enkel door de waardeketen als geheel te mobiliseren dat alle barrières opgelost kunnen worden en dat deze nieuwe duurzame economische activiteit zich zal kunnen vestigen in Vlaanderen en bestaande industrieën een nieuwe markt kunnen aanboren. Dit zijn kansen voor de voedingsindustrie, maar evenzeer voor machinebouwers, textielproducenten… Kortom, voor alle kernsectoren van de Vlaamse en West-Vlaamse industrie liggen er unieke opportuniteiten in het verschiet.

Meer info over SeaConomy

Contact:

Lien Loosvelt

E: lien.loosvelt@pomwvl.be

T: 0471 10 00 61