West-Vlaamse maatwerkbedrijven onderhouden brandkranen met behulp van nieuwe app.

West-Vlaanderen telt 83.310 hydranten of brandkranen. Sinds 2016 gebeurt de controle en het onderhoud van zo’n 55.000 van die brandkranen door 12 maatwerkbedrijven. 

Vanaf januari 2021 krijgen lokale besturen, waterbeheerders en brandweer real-time informatie over de kranen dankzij een “hydrantenapp”. Deze nieuwe app speelt ook gericht in op de noden van doelgroepmedewerkers die het gaan gebruiken om hun complexe verslaggeving foutloos te doen.

Uit contacten met de brandweer, waterbeheerders en gemeentes bleek al eerder dat het bestaande platform om controles en werkzaamheden bij te houden niet meer aangepast is aan de evoluties in hydrantbeheer.

Om te garanderen dat het concept van de hydrantenapp voldoet aan alle noden, werd beroep gedaan op het Shared Engineering Bureau (SEB), één van de realisaties binnen het COVATTI-project. Het SEB analyseerde en structureerde de noden van de verschillende partijen (maatwerkbedrijven, brandweer, watermaatschappijen en maatwerkbedrijven) en legde de brug tussen gebruikers en programmeurs. 

“Aangezien de doelgroepwerknemers in eerste instantie zelfstandig met deze app op stap moeten, is het gebruiksgemak van groot belang.”

De hydrantenapp wordt vanaf 1 januari 2021 in gebruik genomen en bevat een module voor de beheerder en een module voor de doelgroepmedewerker. De app zal de doelgroepmedewerker ter plaatse stap voor stap begeleiden bij de controle en het herstel van de hydrant.

Technologie helpt een handje

Technologie maakt hier de brug tussen de hoge eisen van de markt (de waterbeheerders, de brandweer en de gemeenten) en de expertise van maatwerkbedrijven inzake ‘aangepaste arbeid’. De ontwikkeling van de hydrantenapp is één van de kleinschalige proeftuinen binnen het COVATTI-project. Dit project is een initiatief van POM West-Vlaanderen en 4Werk en krijgt steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling dat voor 40% tussenkomt in de kosten.

Het volledige artikel kunt u nalezen op www.technologiehelpteenhandje.be Deze website bundelt informatie over de proeftuinen voor technologische innovatie en human centered production binnen de West-Vlaamse maatwerkbedrijven. Want technologie kan moeilijk werk gemakkelijk maken en de mensen sterker in hun schoenen laten staan. En zo wordt de afstand tussen het werk en de mens opnieuw een stukje kleiner.