Conjunctuurindicator van de nationale bank

De brutowaarde van de synthetische conjunctuurcurve voor West-Vlaanderen bereikte in oktober 2012 een waarde van -19,0. Dit is de tweede afname van de brutowaarde op rij. In vergelijking met oktober 2011 ligt de brutowaarde van de synthetische conjunctuurcurve 8,6 punten lager. De afgevlakte curve blijft voor de derde maand op rij status quo op een waarde van -15,0. Het valt echter te verwachten dat de toekomstige evolutie van de afgevlakte curve niet goed zal zijn.