Circular Materials Center zoekt innovatieve & circulaire producten

Op 22 april 2020 huldigen POM West-Vlaanderen met Fabrieken voor de Toekomst het Circular Materials Center in Kortrijk officieel in. Dit centrum heeft de ambitie om uit te groeien tot hét kennis- en onderzoekscentrum voor circulaire materialen in de kunststoffen- en textielsector.  Hiervoor bundelen we de expertise in een partnership tussen kennis- en opleidingspartners, sector- en werkgeversorganisaties, en vooral vele bedrijven. Deze vernieuwde site integreert het huidig Vlaams Kunststoffencentrum met een nieuwe innovatiehal, een uitgebreid opleidingscentrum en een mooi aanbod aan vergader- en eventfaciliteiten. Het Circular Materials Center wil circulair ondernemen met nieuwe materialen stimuleren, en tegelijk een uithangbord zijn om te tonen wat deze innovatieve sector in haar mars heeft.  Het biedt ook heel wat creatieve mogelijkheden om circulaire materialen en producten te etaleren. Daarom is POM West-Vlaanderen op zoek naar bedrijven en partners om mee invulling te geven aan het Circular Materials Center.

Is uw bedrijf actief in de kunststof- of textielsector en hebt u innovatieve producten die getuigen van een sterke circulaire visie? Laat het ons weten! Misschien staat uw product in de kijker tijdens de opening van het Circular Materials Center op 22 april. 

Waar zijn we concreet naar op zoek?
We bieden meerdere mogelijkheden aan om circulaire materialen en producten te integreren in het Circular Materials Center:

1. Aankleding Circular Materials Center

Bij de aankleding en inrichting van het Circular Materials Center willen we zoveel mogelijk gebruik maken van circulaire materialen en producten. Zo zoeken we nog materialen voor de vervaardiging van de onthaalbalie en zitmeubel, een innovatieve vloerbekleding, een opvallende wandbekleding (gordijnen), en kussens of andere zitelementen met een circulair verhaal. 

2. Wall of fame in de onthaalruimte

Een deel van de grote ontvangsthal wordt ingericht als vitrine voor de kunststoffen – en textielsector. We voorzien om doorlopend en afwisselend een 10-tal innovatieve producten te tonen die wijzen op een inspirerend en circulair gebruik van materialen en grondstoffen. Per product voorzien we een ruimte van max. 1 m². 

3. Activity Center of Circular Materials

Het Activity Center is een interactieve doe- en belevingsruimte waar jongeren van 12 tot 18 jaar alles te weten komen over de wereld van de nieuwe materialen. Voor de inrichting zijn we op zoek naar een zo ruim mogelijke waaier aan grondstoffen en materialen waaruit circulaire producten vervaardigd kunnen worden. Is het voor uw bedrijf mogelijk om een dosis grondstoffen, zoals kunststofgranulaat, halffabricaten, garens of andere circulaire grondstoffen af te staan? Laat het ons weten. Dan geven wij ze met veel plezier een plaats in ons Activity Center.

Onze interieurpartner Exponanza zal in cocreatie met experten uit de kunststoffen- en textielsector instaan voor een kwalitatieve inrichting van het Circular Materials Center, waar de innovatieve troeven van de sector mooi tot uiting komen. 

Alle info via de website van Fabrieken voor de Toekomst.