Chinese partners maken kennis met economische clusters in West-Vlaanderen.

Van 25 tot 29 maart bezocht een technische delegatie uit de Chinese provincie Zhejiang  - zusterprovincie van West-Vlaanderen - onze regio.

De POM West-Vlaanderen greep deze gelegenheid meteen ook aan om de Chinese economische partners in te wijden in de drie industriële clusters waarrond vandaag in West-Vlaanderen in het raam van de Fabrieken voor de Toekomst wordt gewerkt. De delegatie kon zo telkens kennismaken met de concrete werking en invulling van elk van deze clusters via zowel bedrijfsbezoeken als bezoeken aan kennisinstellingen/expertisecentra en het onderwijs, zodoende het volledige kader te schetsen.

De delegatie kreeg de opdracht mee, eens terug in Zhejiang, te kijken welke concrete aanknopingspunten er zijn en welke opportuniteiten er in China zijn voor onze West-Vlaamse KMO's actief in deze clusters. Thema's als nieuwe materialen en voeding voor ouderen bleken alvast op bijzondere interesse vanuit Chinese hoek te mogen rekenen.