Actie voor Starters, een terugblik

De voorbije jaren hielp het project ‘Actie voor Starters’ heel wat jonge West-Vlaamse starters om hun onderneming uit de grond te stampen. Het project zit er na 4 jaar op, maar dat betekent niet het einde van de inspanningen om jonge ondernemers in West-Vlaanderen een goeie start te geven. Om de voorbije acties te evalueren, werd een enquête verstuurd naar alle (pre)starters die zich de afgelopen jaren registreerden. De enquête peilde naar de deelname en tevredenheid over het project, alsook naar de huidige situatie van de deelnemers en de mate waarin hun onderneming groeide.

Uit de bevraging bleek dat de meeste ondernemingen tevreden zijn over hun deelname aan de activiteiten van ‘Actie voor Starters’. 62 tot 100% van alle respondenten gaven aan ‘tevreden’ tot ‘zeer tevreden’ te zijn over hun deelname aan de diverse activiteiten (zoals bv. een gesprek met een ervaren ondernemer, opleidingen op maat, bedrijfshuisvesting…). Met een gemiddelde van 7 op 10 scoort het project ook globaal hoog.

Uit de cijfers werd het duidelijk dat de inspanningen van ‘Actie voor Starters’ de meeste ondernemingen geen windeieren heeft gelegd. 72% van de respondenten die nog niet met hun zaak opgestart waren op het ogenblik van registratie via de online tool van ‘Actie voor Starters’, hebben sindsdien hun onderneming effectief opgestart. Net zoals de ondernemingen die wel reeds actief waren bij registratie, noteren ook zij groei op verschillende vlakken in de periode 2009-2014. Slechts 6,5% van de begeleide ondernemingen zette zijn onderneming stop gedurende de begeleidingsperiode. Van alle andere (gestarte) ondernemingen heeft negen op de tien zijn klantenbestand gedurende de begeleidingsperiode weten uit te breiden, 82% zag zijn omzet groeien en 70% kon zijn/haar aangeboden gamma diensten of producten uitbreiden.

Drie van de vier respondenten wil ook in de toekomst graag deelnemen aan vervolgacties. Dit nemen we dan ook mee in de uitbouw van het nieuwe startersbeleid!