Nieuws

 • Duizenden extra jobs binnen West-Vlaamse economie
  21/03/2012 - 15:48

  In 2010 waren bijna 20.300 kansengroepen aan de slag via de sociale economie in West-Vlaanderen. Dit komt overeen met 4% van alle werkenden tussen 15 en 64 jaar.

  Het aandeel tewerkgestelde kansengroepen in de sociale economie in West-Vlaanderen maakt 21,5% uit van het Vlaamse totaal (94.393 tewerkgestelde kansengroepen).

  Persnota 'Duizenden extra jobs binnen West-Vlaamse sociale economie'

  lees meer
 • Sociale economie bedient klanten sneller
  21/03/2012 - 15:15

  In het kader van het lopend Europees D2 EFRO project ‘Sociale ondernemingen PLUS’ biedt de POM West-Vlaanderen de West-Vlaamse beschutte en sociale werkplaatsen een gezamenlijk vormingstraject ‘lean in de sociale economie’ aan.

  De beschutte en sociale werkplaatsen waren vragende partij voor dergelijk vormingstraject. Alle acht West-Vlaamse beschutte werkplaatsen en 12 sociale werkplaatsen nemen dan ook deel aan het vormingstraject.

  Lees meer

  lees meer
 • Studie Tewerkstellingsinitiatieven voor kansengroepen beschikbaar
  27/02/2012 - 16:44

  Hoe en waar worden kansengroepen (her)ingeschakeld in de arbeidsmarkt? Over hoeveel personen spreken we voor West-Vlaanderen en het Vlaamse Gewest? Hoe evolueert de tewerkstelling van kansengroepen over de periode 2006-2010?

  Je leest het in de nieuwste editie van de POM-studie “Tewerkstellingsinitiatieven voor kansengroepen”.

  Lees ook de persnota 'Duizenden extra jobs binnen West-Vlaamse sociale economie'.

   

   

  lees meer
 • Gratis wateradvies via waterscan bij de POM en via LED H2O bij Howest
  23/02/2012 - 15:52

  De waterscan van de POM biedt u een overzicht waar en hoe u uw waterbeheer nog kan optimaliseren.

  Voor concrete waterkwaliteitsproblemen kan u voor praktische begeleiding (plaatsbezoek, labotest) en eerstelijnsadvies terecht bij het Laagdrempelig Expertise- en Dienstverleningscentrum Water (LED H2O), ingebed bij de Hogeschool West-Vlaanderen (HOWEST) en ondersteund door het Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa vzw). Meer info.

  lees meer
 • POM West-Vlaanderen reanimeert 80 hectare bedrijfsgrond
  16/01/2012 - 11:56

  Daar de nood aan bedrijfsgronden hoog blijft en greenfields nog nauwelijks kunnen worden aangesneden is het erg belangrijk dat de bestemde voorraad aan bedrijventerreinen effectief en efficiënt wordt benut. Daarom is de POM West-Vlaanderen, in nauwe samenwerking met de intercommunales wvi en Leiedal, medio 2008 gestart met de activering van onbenutte bedrijfsgronden in West-Vlaanderen.

  Het stimuleringsproject ‘Onderhandelingsteams Onbenutte Bedrijfsgronden’, gesubsidieerd door het Agentschap Economie, heeft tot doel om slapende, onbenutte percelen te vermarkten en te activeren door middel van doorgedreven contacten met zowel publieke als private eigenaars van onbenutte percelen.

  lees meer
 • Bedrijvencentrum Westhoek investeert in moderne technologie
  17/11/2011 - 14:33

  Niet alleen stelt het bedrijvencentrum kantoren en ateliers ter beschikking tegen voordelige tarieven, dankzij een virtuele receptie en video-conferencing kunnen de starters nu ook gebruik maken van de nieuwste technologiën ; een nieuwe VOIP-telefooncentrale, een professionele internetverbinding en geavanceerde kopieertoestellen die iedere huurder vanuit zijn kantoor kan bedienen.

  lees meer

Pagina's