Nieuws

 • Ontdek wat Microsoft Innovation Center Vlaanderen betekent voor de IT-leveranciers in West-Vlaanderen!
  22/02/2013 - 16:51

  Microsoft Innovation Center Vlaanderen 'MIC Vlaanderen', is een publiek private samenwerking tussen de Vlaamse overheid, 2 steden en enkele privé partners. MIC wenst de economie in Vlaanderen te stimuleren door het faciliteren van extra werkgelegenheid en/of start-ups die op hun beurt een ICT innovatie aanbieden die de gezondheidszorg in Vlaanderen optimaliseert.

  lees meer
 • Kennisnetwerk Detailhandel ondersteunt het gemeentelijk detailhandelsbeleid
  22/02/2013 - 16:12

  Een vernieuwend gemeentelijk detailhandelsbeleid: een uitdaging!

  Een goede mix van winkelen, wonen en werken is de basis van een gezonde handelskern in steden en gemeenten. Helaas is de huidige detailhandel niet vrij van zorgen. Trends zoals leegstand en verschraling van het aanbod, het nieuwe winkelen, de toenemende filialisering en e-commerce oefenen een negatieve invloed uit. Nochtans bieden nieuwe opportuniteiten zoals vergroening en vergrijzing gemeenten tal van kansen om de klassieke paden te verlaten en een vernieuwend detailhandelsbeleid te voeren. Winst gegarandeerd, want inzetten op bloeiende handelskernen zorgt voor meer dynamiek en draagt sterk bij tot een aangenaam en leefbaar karakter van een gemeente.

  lees meer
 • De beleidsmaatregelen op economisch vlak voor West-Vlaanderen
  08/02/2013 - 14:22

  Gedeputeerde Jean de Bethune

  lees meer
 • Thermote & Vanhalst wordt ambassadeur van de beschutte werkplaatsen
  11/01/2013 - 15:26

  In 2013 wordt TVH - Thermote & Vanhalst ambassadeur van de beschutte werkplaatsen en engageert zich daarmee om deze organisaties voor tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap, actief te promoten.

  lees meer
 • Oxford Economics bevestigt grote toegevoegde waarde zakenluchtvaart
  11/01/2013 - 15:13

  In 2012 zijn in het totaal 33.531 vliegtuigbewegingen geteld op de luchthaven Kortrijk-Wevelgem, tegen 33.294 een jaar eerder. Dit betekent een groei van een kleine 1%. Er waren met een totaal van 69.227 iets minder reizigers (-0,5%). Zoals bekend mikt de uitbater in de eerste plaats op de internationale zakenluchtvaart en de medische vluchten  in de westelijke delen van Vlaanderen en de noordelijke helft van de Eurometropool.

  lees meer
 • Optimaliseer het economisch beleid van uw gemeente via Economische Kaart!
  11/01/2013 - 14:14

  Verliest u ook veel tijd aan het bijhouden van adressen en contactgegevens van bedrijven?
  Wenst u snel en gemakkelijk te communiceren met de bedrijven in uw gemeente?
  Wilt u inspelen op de behoeften en noden van de bedrijven en een aantrekkelijk economisch beleid voeren?

  De POM en Provincie West-Vlaanderen ontwikkelden voor u Economische Kaart, een handig instrument om de lokale economie in uw gemeente te versterken en te ondersteunen. Economische Kaart is een multifunctionele website met een permanent geactualiseerde en ruimtelijke bedrijvendatabank, online toegankelijk per gemeente. Met Economische Kaart kan u als gemeente uw economisch beleid optimaliseren, burgers correct informeren en actief communiceren met ondernemers.

  lees meer
 • Meer bedrijven kunnen subsidies krijgen voor innovatie
  21/12/2012 - 10:23

  Het IWT - het agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie – maakt innovatiesubsidies makkelijker toegankelijk voor bedrijven.  Hiermee kan een ruimere groep van bedrijven op een eenvoudigere manier subsidiëring aanvragen voor hun innovatieve projecten. De wijzigingen zijn van kracht vanaf 1 januari 2013.

  Woensdag 30 januari 2013 om 17.00 u

  Welke criteria worden nu gehanteerd om subsidies toe te kennen? Wat betekent dergelijke subsidie concreet voor uw bedrijf? Is de aanvraagprocedure vereenvoudigd ? Welke bedrijven kunnen nu ook van subsidie genieten?

  lees meer
 • Opleidingen voor de voedingsector
  21/12/2012 - 10:08

  MANAGEMENT & FOOD BUSINESS
  12 inspirerende workshops voor de voedingsindustrie!


  Doelstellingen

  • Aanreiken van een up-to-date inzicht in de belangrijkste bedrijfsdomeinen zoals markttrends, voedingstechnologie, voedselveiligheid, logistiek, financiële vraagstukken, bedrijfsstrategie, prijszetting, distributie, merken…
  • Grondige informatie m.b.t. milieuaspecten, energiebeheer, ecologie e.a. komen aan bod
  • Het programma reikt een concreet stappenplan aan voor het uitwerken van een geïntegreerde bedrijfsstrategie specifiek voor de voedingssector.
  • Het doel is om verantwoordelijken te stimuleren, te inspireren en te faciliteren in hun bedrijfsaanpak.

  Doelgroep

  lees meer
 • Shuttledienst Roeselare‐Venlo van start
  21/12/2012 - 09:09

  Maandag 17 december 2012 startte een dagelijkse shuttledienst voor vervoer van verse groenten en fruit van de Belgische REO Veiling te Roeselare naar het Nederlandse Venlo. Het gaat in dit stadium nog om een testcase. Het doel is een klokvaste en duurzame shuttleverbinding tussen beide regio’s tot stand te brengen.

  lees meer
 • Projectpartners 2 Seas Trade maken tussentijdse balans op
  19/12/2012 - 11:21

  De POM participeert samen met een aantal publieke – en private partners in UK, West-Vlaanderen en Nederland aan het Interreg 2 Zeeën project 2SeasTrade. Samen met VOKA West-Vlaanderen ondersteunt de POM ondernemers in West-Vlaanderen bij de uitbouw van hun internationalisering. Dit gebeurt door bedrijven in contact te brengen met potentiële klanten uit UK en Nederland, via gezamenlijke beursparticipaties (als bezoeker en als standhouder) en via netwerkevents. Daarnaast voorzien we ook inhoudelijke workshops gericht op de praktische aspecten verbonden aan internationaal zakendoen (bijv.

  lees meer

Pagina's