Nieuws

 • Wanted: De West-Vlaamse slachter!
  15/01/2016 - 15:12

  Koelen van de karkassen, warmwaterbereiding, ontharen, afvalwaterzuivering,… . Het zijn allemaal belangrijke energievragers in uw slachthuis en/of uitsnijderij. U weet dat er heel wat te besparen valt op deze installaties. Vaak ontbreekt het u echter de tijd en middelen om doorgedreven energiebesparende investeringen door te voeren. Op de koop toe bestaat er geen absolute zekerheid dat de investering daadwerkelijk leidt tot energie- en kostenbesparingen.

  lees meer
 • Extra capaciteit voor start-ups in OC Roeselare
  13/01/2016 - 15:07

  Met de opening van een nieuwe vleugel heeft ’t Werkpand Roeselare, als onderdeel van het Ondernemerscentrum Roeselare, zijn nieuwe vorm aangenomen. Dankzij de inspanningen van de POM West-Vlaanderen, aangevuld met Vlaamse, Provinciale en Europese middelen, kan ’t Werkpand Roeselare nu uitpakken met meer dan 25 werkplekken voor jonge ondernemers. Het is daarmee ‘the place to be’ voor een startende ondernemer uit de regio.

  lees meer
 • Blue Growth Cluster noodzakelijk voor ontwikkeling Noordzee
  11/01/2016 - 16:10

  De economische sector, vertegenwoordigd door Vlaamse topbedrijven, universiteiten, socio-economische actoren en overheid roept de Vlaamse regering op om Blue Growth te erkennen als een volwaardige speerpuntcluster. Deze oproep gebeurt onder de vorm van een verzoekschrift aan de Vlaamse Regering dat ondertekend werd door een multidisciplinair team van ondernemingen, overheden en kennisinstellingen.

  lees meer
 • Stad Izegem ondersteunt starters met cadeaubon
  16/12/2015 - 09:57

  Met het voeren van één globaal startersbeleid maakt West-Vlaanderen het verschil ten opzichte van de andere provincies. Met het lanceren van een cadeaubon wil het provinciaal initiatief ‘Actie voor Starters’ West-Vlaamse steden en gemeenten stimuleren om hun startende ondernemers extra te ondersteunen. Stad Izegem neemt de voortrekkersrol op zich om als eerste deze cadeaubonnen uit te delen.

  lees meer
 • POM West-Vlaanderen stelt economische toekomst van onze provincie veilig
  24/08/2015 - 15:57

  Krant van West-Vlaanderen - 21 augustus 2015

  POM West-Vlaanderen stelt economische toekomst van onze provincie veilig

  “West-Vlaamse economie creëert meer dan 540.000 jobs’’

  Met de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) heeft de Provincie West-Vlaanderen het perfecte instrument in handen om van onze provincie een welvarende plek te maken waar het goed is om te leven, te wonen en te werken. Gedeputeerde voor Economie, Jean de Bethune, ontrolde in 2013 met West Deal een ambitieus, strategisch plan om het sterk industrieel  weefsel van West-Vlaanderen naar een toekomstgerichte, kennisgedreven economie te transformeren.

  lees meer
 • West-Vlaanderen Ontcijferd - Sociaaleconomisch profiel van de provincie
  15/07/2015 - 10:35

  Het West-Vlaamse socio-economische landschap ontleed in duidelijk cijfermateriaal, is een exclusieve publicatie die de POM West-Vlaanderen jaarlijks opmaakt. Thema’s als demografie, huisvesting en ruimtelijke ordening, welvaart, arbeidsmarkt en opleiding en indicatoren van economische activiteit en sectoren komen in West-Vlaanderen Ontcijferd – editie 2015 uitvoerig aan bod. Daarnaast belicht de publicatie ook de socio-economische evolutie van West-Vlaanderen binnen Vlaanderen.

  Een greep uit de cijfers:


  Tussen 2009 en 2013 groeide de West-Vlaamse economie met gemiddeld 1,8% per jaar, wat duidelijk sneller is dan in Vlaanderen (1,5%) en België (1,2%).

  lees meer
 • WEST-VLAANDEREN GROEIT / AMBITIE 2030
  06/07/2015 - 11:51

  Vijf sterke toekomstvisies
  Vijf concrete toekomstwerven

  De POM West-Vlaanderen organiseerde op 24 juni in Kortrijk Xpo het event ‘West-Vlaanderen groeit/Ambitie 2030’. Vijf sterke toekomstvisies en vijf concrete toekomstwerven die West-Vlaanderen future proof zullen maken, werden voorgesteld.

  In opdracht van én in nauwe samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen en de POM West-Vlaanderen, voerde Econopolis onder leiding van Geert Noels, samen met wes research & strategy een onderzoek naar de stand van zaken van de West-Vlaamse economie en haar toekomstperspectieven.

  lees meer
 • SPIN-OFFS STIMULEREN IN WEST-VLAANDEREN
  06/07/2015 - 11:25

  SpinWest faciliteert succesvol starten, accelereren of uitspinnen.

  SpinWest helpt startende en ervaren ondernemers, kennisinstellingen en creatieve sectoren bij het opzetten, accelereren of uitspinnen van hun droombedrijf.
  Sinds juli 2014 bereikte SpinWest 213 geïnteresseerde kandidaten. Niet minder dan 42 van hen stroomden door naar een begeleidingstraject. Een effectieve spin-off kwam er bij de firma’s Fonitel en Exante-IT
  , voor twee andere firma’s stippelde SpinWest een veelbelovend groeitraject uit.
  Donderdag 18 juni jongstleden werden de realisaties van het project Spin West voorgesteld tijdens het slotevent van het project in Kortrijk.

  lees meer
 • POM WEST-VLAANDEREN KENT MVO- AWARD 2015 TOE AAN BEL&BO
  06/07/2015 - 11:07

  Minister-president Geert Bourgeois overhandigde op 17 juni in het Gemeentelijk Theatercentrum in Zwevegem de MVO-award 2015 aan Lode Benoit, zaakvoerder van Bel&Bo voor hun project ‘Toetreding tot Fair Wear Foundation’ . Met de MVO-award beloont de POM West-Vlaanderen een bedrijf dat een duurzame en innovatieve actie heeft gefinaliseerd in het kader van het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen.

  De toekenning van de MVO-award had plaats tijdens een academische zitting naar aanleiding van de uitreiking van de jaarcertificaten van het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen.

  lees meer
 • WEST-VLAAMS CHARTER DUURZAAM ONDERNEMEN - Vier nieuwe deelnemers ondertekenen hun vrijwillig engagement en 53 bedrijven ontvangen het jaarcertificaat 2015!
  06/07/2015 - 09:43

  Tijdens een academische zitting op 17 juni 2015 ontvingen 53 bedrijven en organisaties het jaarcertificaat 2015 van het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen uit de handen van Geert Bourgeois, Minister-president van de Vlaamse Regering. De uitreiking vond plaats in de  Gemeentelijke Theaterzaal in Zwevegem. Het jaarcertificaat bekroont de bedrijven en organisaties voor hun beleid en realisaties op het vlak van duurzaam ondernemen.  

  lees meer

Pagina's