Nieuws

 • POM West-Vlaanderen stelt economische toekomst van onze provincie veilig
  24/08/2015 - 15:57

  Krant van West-Vlaanderen - 21 augustus 2015

  POM West-Vlaanderen stelt economische toekomst van onze provincie veilig

  “West-Vlaamse economie creëert meer dan 540.000 jobs’’

  Met de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) heeft de Provincie West-Vlaanderen het perfecte instrument in handen om van onze provincie een welvarende plek te maken waar het goed is om te leven, te wonen en te werken. Gedeputeerde voor Economie, Jean de Bethune, ontrolde in 2013 met West Deal een ambitieus, strategisch plan om het sterk industrieel  weefsel van West-Vlaanderen naar een toekomstgerichte, kennisgedreven economie te transformeren.

  lees meer
 • West-Vlaanderen Ontcijferd - Sociaaleconomisch profiel van de provincie
  15/07/2015 - 10:35

  Het West-Vlaamse socio-economische landschap ontleed in duidelijk cijfermateriaal, is een exclusieve publicatie die de POM West-Vlaanderen jaarlijks opmaakt. Thema’s als demografie, huisvesting en ruimtelijke ordening, welvaart, arbeidsmarkt en opleiding en indicatoren van economische activiteit en sectoren komen in West-Vlaanderen Ontcijferd – editie 2015 uitvoerig aan bod. Daarnaast belicht de publicatie ook de socio-economische evolutie van West-Vlaanderen binnen Vlaanderen.

  Een greep uit de cijfers:


  Tussen 2009 en 2013 groeide de West-Vlaamse economie met gemiddeld 1,8% per jaar, wat duidelijk sneller is dan in Vlaanderen (1,5%) en België (1,2%).

  lees meer
 • WEST-VLAANDEREN GROEIT / AMBITIE 2030
  06/07/2015 - 11:51

  Vijf sterke toekomstvisies
  Vijf concrete toekomstwerven

  De POM West-Vlaanderen organiseerde op 24 juni in Kortrijk Xpo het event ‘West-Vlaanderen groeit/Ambitie 2030’. Vijf sterke toekomstvisies en vijf concrete toekomstwerven die West-Vlaanderen future proof zullen maken, werden voorgesteld.

  In opdracht van én in nauwe samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen en de POM West-Vlaanderen, voerde Econopolis onder leiding van Geert Noels, samen met wes research & strategy een onderzoek naar de stand van zaken van de West-Vlaamse economie en haar toekomstperspectieven.

  lees meer
 • SPIN-OFFS STIMULEREN IN WEST-VLAANDEREN
  06/07/2015 - 11:25

  SpinWest faciliteert succesvol starten, accelereren of uitspinnen.

  SpinWest helpt startende en ervaren ondernemers, kennisinstellingen en creatieve sectoren bij het opzetten, accelereren of uitspinnen van hun droombedrijf.
  Sinds juli 2014 bereikte SpinWest 213 geïnteresseerde kandidaten. Niet minder dan 42 van hen stroomden door naar een begeleidingstraject. Een effectieve spin-off kwam er bij de firma’s Fonitel en Exante-IT
  , voor twee andere firma’s stippelde SpinWest een veelbelovend groeitraject uit.
  Donderdag 18 juni jongstleden werden de realisaties van het project Spin West voorgesteld tijdens het slotevent van het project in Kortrijk.

  lees meer
 • POM WEST-VLAANDEREN KENT MVO- AWARD 2015 TOE AAN BEL&BO
  06/07/2015 - 11:07

  Minister-president Geert Bourgeois overhandigde op 17 juni in het Gemeentelijk Theatercentrum in Zwevegem de MVO-award 2015 aan Lode Benoit, zaakvoerder van Bel&Bo voor hun project ‘Toetreding tot Fair Wear Foundation’ . Met de MVO-award beloont de POM West-Vlaanderen een bedrijf dat een duurzame en innovatieve actie heeft gefinaliseerd in het kader van het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen.

  De toekenning van de MVO-award had plaats tijdens een academische zitting naar aanleiding van de uitreiking van de jaarcertificaten van het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen.

  lees meer
 • WEST-VLAAMS CHARTER DUURZAAM ONDERNEMEN - Vier nieuwe deelnemers ondertekenen hun vrijwillig engagement en 53 bedrijven ontvangen het jaarcertificaat 2015!
  06/07/2015 - 09:43

  Tijdens een academische zitting op 17 juni 2015 ontvingen 53 bedrijven en organisaties het jaarcertificaat 2015 van het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen uit de handen van Geert Bourgeois, Minister-president van de Vlaamse Regering. De uitreiking vond plaats in de  Gemeentelijke Theaterzaal in Zwevegem. Het jaarcertificaat bekroont de bedrijven en organisaties voor hun beleid en realisaties op het vlak van duurzaam ondernemen.  

  lees meer
 • Seminarie 'offshore windenergie' in Oostende trekt internationaal publiek
  04/06/2015 - 17:16

  Het seminarie ‘Offshore windenergie’ in Greenbridge in Oostende op donderdag 4 juni 2015 focusde op de actuele ontwikkelingen in de offshore windsector. Deskundigen, onderzoekers en vertegenwoordigers uit universiteiten en de industrie deelden er hun ervaringen rond offshore windenergietechnologie, de integratie van windenergie in het elektrisch net, de exploitatie en het onderhoud van windturbineparken. Stuk voor stuk opportuniteiten voor West-Vlaanderen.

  lees meer
 • Sectoroverschrijdende samenwerking loont voor bedrijven!
  03/06/2015 - 14:37

  POM West-Vlaanderen zorgt voor innovatieve kruisbestuiving tussen bedrijven uit diverse sectoren

  Talrijke opportuniteiten voor West-Vlaamse bedrijven om sectoroverschrijdend samen te werken, zijn nog onvoldoende gekend. De POM West-Vlaanderen wil de bedrijven hierover informeren en ze stimuleren om voordeel te halen uit sectoroverschrijdende samenwerking.
  Sioen Textiles en DotOcean zijn alvast overtuigd dat multidisciplinaire samenwerking tot innovatie en de daaruit voortvloeiende business leidt.
  Tijdens het event ‘Samenwerking met andere topsectoren loont’ op 21 mei jongstleden in Roeselare, inspireerden deze bedrijven met hun getuigenissen over de resultaten van sectoroverschrijdend samenwerken.

  lees meer
 • West-Vlaanderen kent een hartelijke economie
  29/04/2015 - 11:37

  12.559 personen uit kansengroepen tewerkgesteld in West-Vlaanderen in 2013

  In 2013 stelde de sociale economie in West-Vlaanderen 12.559 personen uit de kansengroepen tewerk. De sociale economie is hiermee van een vergelijkbare grootte-orde inzake tewerkstelling als pakweg de textielsector (10.016 werknemers) of de voedingssector (15.791 werknemers).
  Op vandaag werkt één op vier van de industriële ondernemingen uit de sterke clusters van West-Vlaanderen (Nieuwe materialen, Mechatronica & Machinebouw, Voeding en Blue energy) samen met één van de 28 West-Vlaamse maatwerkbedrijven. De POM West-Vlaanderen zet verder in op de symbiose tussen maatwerkbedrijven en reguliere ondernemingen.

  lees meer
 • Flanders' FOOD opent antenne in Vlaams Huis van de Voeding in Roeselare
  31/03/2015 - 14:41

  Met een rechtstreekse tewerkstelling van ongeveer 16.000 werknemers (of zo’n 27,4% van het aantal loontrekkenden in de totale Vlaamse voedingsindustrie) is de voedingsindustrie uitgegroeid tot de grootste industriële cluster in West-Vlaanderen. Om deze cluster verder te ondersteunen, bundelen de POM West-Vlaanderen en Flanders’ FOOD, het innovatieplatfom voor de Vlaamse agrovoedingsindustrie, hun krachten in een formeel samenwerkingsakkoord. Met een West-Vlaamse antenne in het Vlaams Huis van de Voeding in Roeselare wil Flanders’ FOOD kennis en expertise vlotter naar de West-Vlaamse agrovoedingsindustrie brengen.

  lees meer

Pagina's