Nieuws

 • Saving Space - 7 februari 2019 (GEANNULEERD)
  21/01/2019 - 16:22

  Startevent rond zuinig ruimtegebruik: event geannuleerd!

  Het ruimtelijk rendement van bedrijventerreinen in de provincie West-Vlaanderen verhogen. Hoe pakken we dat aan?

  De provincie en de POM West-Vlaanderen hebben de vraag naar bedrijventerreinen via een studie in kaart gebracht. Als vervolgtraject op deze studie worden verschillende sporen bewandeld. Zorgvuldig ruimtegebruik is er één van. Doelstelling? Organisatie van een reeks workshops waarbij we de aspecten van optimale en efficiënte inrichting van bedrijfssites onderzoeken. Samen met verschillende private en publieke stakeholders:

  lees meer
 • Proefvaarten onbemand varen officieel van start
  17/12/2018 - 15:39

  De Vlaamse Waterweg nv, POM West-Vlaanderen en KU Leuven brachten met succes een eerste proefvaart van een autonoom varend schaalmodel op de IJzer tot een goed einde.

  lees meer
 • Onderzoek ‘West-Vlaanderen Werkt’ toont aan: koffiesector in (West)-Vlaanderen boomt
  12/12/2018 - 12:00

  Op woensdag 12 december stelt de Provincie het nieuw themanummer van haar uitgave ‘West-Vlaanderen Werkt’ voor. Hierin staat de koffiesector in (West-)Vlaanderen centraal. De Provincie deed hiervoor een uitgebreid economisch onderzoek in de sector en bundelt de resultaten in deze publicatie. 

  Uit het onderzoek van ‘West-Vlaanderen Werkt’ blijkt dat Vlaanderen een grote rol speelt in de internationale koffiehandel. Jaarlijks passeren 15 à 20 miljoen zakken koffie langs de havens van Antwerpen en Zeebrugge. Dat is ongeveer 13 procent van de wereldwijde productie.

  lees meer
 • Drone West etaleert mogelijkheden drones voor bedrijfswereld
  11/12/2018 - 14:45

  POM West-Vlaanderen, VIVES, Inagro en TUA West blikken op een geslaagde lancering van Drone West terug. 170 bezoekers ontdekten vrijdag 7 december bij VIVES in Brugge het uitgebreide en innovatie aanbod van 30 bedrijven uit de dronesector. Daarnaast kregen ze een stevig inhoudelijk programma met breakoutsessies en een paneldebat voorgeschoteld.

  lees meer
 • Flanders’ FOOD en POM West-Vlaanderen richten Novel Food Platform op
  11/12/2018 - 12:03

  Met de oprichting van het Novel Food Platform willen Flanders’ FOOD en POM West-Vlaanderen kmo’s ondersteunen om nieuwe producten in de voedingssector te ontwikkelen. Op dit platform kunnen kmo’s terecht met al hun vragen over de complexe Europese Novel Food wetgeving die sinds januari 2018 van kracht is.

  Het ontwikkelen van nieuwe producten in de voedingssector is vaak een risicovol en uitdagend proces. Vooral kleine bedrijven twijfelen om te starten of verder te gaan met een ontwikkeling. Een belangrijke drempel is de Europese Novel Food verordening, die voorkomt dat er toxische of schadelijk producten in de voedselketen terecht komen. De procedures van deze noodzakelijk wet zijn vaak complex en duur.

  lees meer
 • Nieuwe boost voor blauwe economie aan de Noordzee
  23/11/2018 - 18:58

  Universiteit Gent (UGent), POM West-Vlaanderen en het autonoom gemeentebedrijf Haven Oostende (AGHO) richtten op 23 november 2018 de nv Ostend Science Park op. Met deze gemeenschappelijke vennootschap willen de drie partners de blauwe economie en het marien en maritiem onderzoek in Oostende verder verankeren.

  Vandaag vormt Plassendaele I de thuisbasis voor de Greenbridge-incubator – waar UGent, POM en Haven elkaar ook al vonden – en is het maritiem onderzoekscentrum van Maritieme Toegang in volle opbouw. UGent versterkt het onderzoeksluik met de aanwezigheid van onderzoeksgroepen en -labo’s in de incubator, geruggesteund door een uitgebreid UGent-consortium rond marien en maritiem onderzoek.

  Blue Energy

  lees meer
 • Proefvaarten onbemand vaartuig op de IJzer officieel van start
  13/11/2018 - 21:16

  De Vlaamse Waterweg nv, POM West-Vlaanderen en KU Leuven starten - binnen het project ‘Autonoom varen in de Westhoek’ - met proefvaarten van een autonoom varend schaalmodel op de IJzer. Aan de voet van de IJzertoren bracht het vaartuig, ‘de Cogge’, met succes de eerste proefvaart tot een goed einde.

  lees meer
 • Vul uw openstaande vacatures in met Franstalige werknemers
  25/10/2018 - 11:10

  Heeft uw bedrijf het moeilijk vacatures voor laaggeschoolden ingevuld te krijgen? En ziet u de samenwerking met Franstalige werknemers volledig zitten? Via een pilootproject samen met de VDAB, Franse en Waalse partners, helpen we Franstaligen aan een mogelijke job in West-Vlaanderen.  De match tussen bedrijven en deze werkzoekenden kan een oplossing bieden voor het nijpend tekort aan werkzoekenden op de West-Vlaamse arbeidsmarkt. Ook voor uw bedrijf misschien de oplossing!

  lees meer
 • STAM en 4Werk willen arbeidszorg in West-Vlaanderen veilig stellen
  12/10/2018 - 10:37

  Op donderdag 11 oktober ondertekende STAM (Steunpunt Arbeid op Maat) en 4Werk, de koepel van West-Vlaamse maatwerkbedrijven een engagementsverklaring om mensen met een grote afstand tot betaalde arbeid te blijven helpen groeien in hun traject naar werk.  

  Het bieden van een vangnet voor de meest kwetsbare groep in onze samenleving is en blijft belangrijk. Voor mensen met MMPPS – mentale, medische, psychische, psychiatrische en/of sociale problemen –   is de druk van betaalde arbeid, zelfs in het beschermde circuit van de maatwerkbedrijven, nog te zwaar. Dankzij arbeidszorg, een methodiek om mensen te ondersteunen, zetten jaarlijks toch een 15% mensen de geslaagde stap naar betaalde arbeid.

  lees meer
 • Nieuwe stap realisatie wetenschapspark blauwe economie in Oostende
  27/09/2018 - 15:21

  POM West-Vlaanderen, Universiteit Gent en AG Haven Oostende (AGHO) kopen samen gronden over van Vlaanderen om GreenBridge verder als wetenschapspark blauwe energie uit te bouwen. Hiermee versterkt onze provincie haar belangrijke positie voor de ontwikkeling van een cruciale toekomstsector in Vlaanderen, de blauwe groei (Blue Growth).

  lees meer

Pagina's