Nieuws

 • Meer bedrijven kunnen subsidies krijgen voor innovatie
  21/12/2012 - 10:23

  Het IWT - het agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie – maakt innovatiesubsidies makkelijker toegankelijk voor bedrijven.  Hiermee kan een ruimere groep van bedrijven op een eenvoudigere manier subsidiëring aanvragen voor hun innovatieve projecten. De wijzigingen zijn van kracht vanaf 1 januari 2013.

  Woensdag 30 januari 2013 om 17.00 u

  Welke criteria worden nu gehanteerd om subsidies toe te kennen? Wat betekent dergelijke subsidie concreet voor uw bedrijf? Is de aanvraagprocedure vereenvoudigd ? Welke bedrijven kunnen nu ook van subsidie genieten?

  lees meer
 • Opleidingen voor de voedingsector
  21/12/2012 - 10:08

  MANAGEMENT & FOOD BUSINESS
  12 inspirerende workshops voor de voedingsindustrie!


  Doelstellingen

  • Aanreiken van een up-to-date inzicht in de belangrijkste bedrijfsdomeinen zoals markttrends, voedingstechnologie, voedselveiligheid, logistiek, financiële vraagstukken, bedrijfsstrategie, prijszetting, distributie, merken…
  • Grondige informatie m.b.t. milieuaspecten, energiebeheer, ecologie e.a. komen aan bod
  • Het programma reikt een concreet stappenplan aan voor het uitwerken van een geïntegreerde bedrijfsstrategie specifiek voor de voedingssector.
  • Het doel is om verantwoordelijken te stimuleren, te inspireren en te faciliteren in hun bedrijfsaanpak.

  Doelgroep

  lees meer
 • Projectpartners 2 Seas Trade maken tussentijdse balans op
  19/12/2012 - 11:21

  De POM participeert samen met een aantal publieke – en private partners in UK, West-Vlaanderen en Nederland aan het Interreg 2 Zeeën project 2SeasTrade. Samen met VOKA West-Vlaanderen ondersteunt de POM ondernemers in West-Vlaanderen bij de uitbouw van hun internationalisering. Dit gebeurt door bedrijven in contact te brengen met potentiële klanten uit UK en Nederland, via gezamenlijke beursparticipaties (als bezoeker en als standhouder) en via netwerkevents. Daarnaast voorzien we ook inhoudelijke workshops gericht op de praktische aspecten verbonden aan internationaal zakendoen (bijv.

  lees meer
 • Steun voor duurzame technologie voor waterbeheer
  07/12/2012 - 11:35

  Vlakwa zal, in opdracht van de provincie West-Vlaanderen, samen met Vito vier consortia met kmo’s steunen bij het demonstreren en dissemineren van een duurzame technologie op het vlak van efficiënt waterbeheer.

   Vier projecten werden goedgekeurd binnen de open oproep ‘Concepten voor efficiënt waterbeheer’.

  lees meer
 • Greenbridge krijgt unieke demonstratiesite voor duurzame openbare straatverlichting op bedrijventerreinen
  07/12/2012 - 10:36

  Europees parlementslid, Kathleen Van Brempt, huldigde op donderdag 29 november de duurzame openbare verlichtingspalen in op het West-Vlaamse wetenschapspark van de Universiteit Gent, Greenbridge. De inhuldiging vond plaats tijdens de Cleantech Nocturne, een gemeenschappelijke organisatie van UGent Power-Link, Greenbridge demonstrator: ‘The Energy Box’, POM West-Vlaanderen, Haven Oostende, Stad Oostende, EOS en Voka West-Vlaanderen.

  lees meer
 • West-Vlaamse ziekenhuizen bundelen krachten voor een gemeenschappelijke aankoopprocedure
  07/12/2012 - 09:14

  De POM West-Vlaanderen heeft eerder de West-Vlaamse bedrijven actief in de zorgtechnologie in kaart gebracht en bevraagd naar hun noden en uitdagingen. Uit deze studie bleek dat heel wat bedrijven moeilijk hun weg vinden als (nieuwe) toeleveranciers tot de ‘zorgmarkt’. Dit is vooral te wijten aan het feit dat de zorgwereld een sector is met haar eigen wetmatigheden en gekenmerkt wordt door een sterke fragmentatie.

  lees meer
 • Conjunctuurnota
  06/12/2012 - 14:39

  Analyse van het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen

   De West-Vlaamse ondernemers hebben momenteel te weinig vertrouwen in de economie. De daling van de brutowaarden van de synthetische conjunctuurcurve voor West-Vlaanderen illustreert dit. Vooral de verwerkende nijverheid en de dienstverlening aan bedrijven delen het wantrouwen. In de ruwbouwsector en in de handel zijn de toekomstverwachtingen iets beter.

   Figuur 1: Synthetische conjunctuurcurve voor West-Vlaanderen

   

  lees meer
 • Terugblik op de Koekjesroute
  06/12/2012 - 13:57

  We blikken terug op de Koekjesroute, waarbij de vijf Vlaamse provincies zich volop in een koekjesstrijd gooiden, naar aanleiding van een initiatief van de Week van de Smaak.

  Johan Debyser, kabinetschef van gouverneur Carl Decaluwé, gaf op 23 oktober het startschot voor de koekjesroute in West-Vlaanderen door als eerste deelnemer een lading koekjes te bakken in het Bakkerijmuseum van Veurne.

  lees meer
 • Het belang van wateraudits
  23/11/2012 - 10:01

  Het Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa) en de POM West-Vlaanderen onderstrepen het belang van wateraudits. Heeft u als bedrijf te weinig tijd en expertise en veel watergebruik dan kan een wateraudit u wellicht kosten besparen.

  lees meer
 • Groepsaankoop energie
  21/11/2012 - 14:20

  De POM West-Vlaanderen organiseert opnieuw  een groepsaankoop groene elektriciteit en gas voor bedrijven. De POM wil daarmee meer ondernemers de stap laten zetten naar goedkopere en milieuvriendelijke energie.

  De groepsaankoop biedt hen de kans om bewust en eenvoudig te kiezen voor 100 % groene stroom. Door het groeperen van de energiebehoeften van verschillende bedrijven kan een voordeliger tarief bekomen worden bij de leveranciers. Dit jaar wordt samengewerkt met de POM Limburg en de POM Antwerpen om de groep deelnemers nog groter te maken.  

  Inschrijven is mogelijk tot 5 februari 2013. Voor meer  info kan u terecht op www.eco2profit.eu/groepsaankoop of op tel. 053 41 66 66.

  lees meer

Pagina's