Zorgeconomie verbindt

Op 26 februari 2015 werd tijdens het event ‘Zorgeconomie Verbindt’ het samenwerkingsprotocol tussen POM West-Vlaanderen, iMinds, Voka West-Vlaanderen, Trefpunt Zorg, het Innovatiecentrum West-Vlaanderen en het Microsoft Innovation Center ondertekend. Met het akkoord wil men de krachten bundelen en een uniform actieplan voor West-Vlaanderen ontwikkelen als antwoord op de toenemende vergrijzing.

West-Vlaanderen heeft behalve de algemene toenemende zorgvraag ook te kampen met specifieke problemen. Door de aantrekkingskracht van de kustregio op senioren kent West-Vlaanderen een versnelde vergrijzing en een stijgende zorgvraag. Daardoor is West-Vlaanderen ook een uitstekende biotoop voor innovaties in de zorgsector en daaruit voortvloeiende economische en technologische ontwikkelingen.

"West-Vlaanderen is niet alleen koploper op het gebied van vergrijzing, onze provincie heeft ook de grootste daling van de beroepsactieve bevolking”, weet Jean de Bethune, gedeputeerde voor Economie. "We zijn ons wel degelijk bewust van dit probleem en in West-Deal, het economisch transformatieplan van en voor West-Vlaanderen, schenken we aandacht aan de uitbouw van een volwaardig beleid op gebied van zorgeconomie. Het samenbrengen van ondernemingen, zorgactoren en kennisinstellingen, om duurzame oplossingen te creëren en tegelijk nieuwe business te genereren, is essentieel om een passend antwoord te geven aan de uitdagingen van morgen binnen de zorgeconomie.”

De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen speelt een verbindende rol in dit verhaal. “Deze krachtenbundeling heeft een duidelijk doel. We willen een kwalitatieve zorg in een duurzaam model ontwikkelen, gebruikmakend van de technologische innovaties van onze bedrijven en geïnspireerd door de expertise aan onze universiteiten en hogescholen. Na de opmaak van een globale strategie is het nu zaak om gezamenlijk uitvoering te geven aan het actieplan”, besluit Jean de Bethune.

Voor meer informatie:
Inge Taillieu – Coördinator Zorgeconomie
050 40 72 58
inge.tailleu@pomwvl.be
www.zorgeconomie.be