Workshop detailhandel

Detailhandel is een essentieel onderdeel van de provinciale en lokale economie, zowel naar omzet als naar werkgelegenheid.

De provincie West-Vlaanderen zet in op handelskernversterking als basis voor vitale steden en gemeenten. Doel is een toegankelijk, gevarieerd en kwalitatief basisaanbod detailhandel in de buurten en kernen, afgestemd op de noden van consumenten en inwoners. We streven dit doel na door:

  • de bestaande handelskernen te versterken om zo ervoor te zorgen dat elke inwoner van West-Vlaanderen beschikt over een zo compleet mogelijk detailhandelsaanbod binnen een aanvaardbare afstand.
  • baanwinkellocaties en grootschalige detailhandel te concentreren.
  • in te spelen op relevante trends en ontwikkelingen.

De Provincie West-Vlaanderen trekt m.a.w. volop de kaart van kernversterking om steden en gemeenten vitaal te maken en te houden. 

De Europese Commissie organiseert op 12 februari een workshop “How to revitalise and modernise your small retailers” over detailhandel, revitaliseren van stadscentra, innovatie, … Deze workshop is gericht op lokale overheden en kan ook uw gemeente helpen om tot een gedragen detailhandelsvisie te komen. Andere steden en gemeenten die met succes initiatieven hebben geïmplementeerd, zullen het woord nemen, praktische tips worden uitgewisseld en diverse financieringsbronnen worden voorgesteld.

Inschrijven kan via: http://retailworkshops2019.teamwork.fr/