West-Vlaanderen zet sterk in op innovatieve urban farming technologie

Het GTI-project Crop on Top wil de ontwikkeling van de urban farming technologie in Vlaanderen stimuleren. Epicentrum van het onderzoek wordt de nieuwe onderzoekserre van Inagro op het dak van de loods van de Roeselaarse REO Veiling.

Urban farming of stadslandbouw vergt innovatieve, soms hoogtechnologische, technieken. Het belandt hierdoor op het kruispunt van de sterke agrarische sector en expertise in West-Vlaanderen én de West-Vlaamse knowhow bij hightech bedrijven. Een serre van maar liefst 8000 m² op het dak van de loods van de REO veiling brengt beide werelden samen. “De ideale locatie om met hoogtechnologische infrastructuur die kruisbestuiving tussen onderzoekers, telers, toeleveranciers, technologiebedrijven, kenniscentra, onderwijs en overheid te realiseren”, meent gedeputeerde voor Landbouw Bart Naeyaert. Via collega-gedeputeerde Jean de Bethune wordt de brug gelegd naar de onderzoeks- en bedrijfswereld en, niet onbelangrijk, naar het Europees fonds voor regionale ontwikkeling.

Om de co-creatie tussen alle betrokkenen te stimuleren werd er geopteerd voor een onderzoeksomgeving met een hoge demonstratiewaarde. De dakserre is een mooi voorbeeld van efficiënt ruimtegebruik en kringloopeconomie in interactie met andere sectoren. Bedoeling is dat de locatie uitgroeit tot een visionaire, inspirerende en creatieve onderzoeks- en werkomgeving waar de ontwikkelde technologieën wereldwijd valoriseerbaar zijn bij de ontwikkeling van lokale voedselstrategieën.

“De focus van onze nieuwe dakserre ligt op onderzoek naar de teelt van bladgewassen en vruchtgroenten. Daarbij aansluitend biedt een gevelserre de mogelijkheid voor demonstraties en onderzoek op verticale teelt”, aldus Mia Demeulemeester, gedelegeerd bestuurder van Inagro.

Met Crop on Top wil de Provincie al deze leidende knowhow verder ondersteunen en op internationaal niveau laten excelleren. Deze ambitie vertaalt zich ook architectonisch. De glazen constructie zal uitgroeien tot een eyecatcher aan de Roeselaarse stadsrand. De serre moet operationeel zijn in de eerste helft van 2019.

Het Europees project Crop on Top  werd ingediend i.k.v. de GTI West-Vlaanderen binnen het EFRO Vlaanderen programma. (GTI: Geïntegreerde Territoriale Investeringen, waarmee een specifiek Europees budget wordt toegekend aan een specifiek gebied ter uitvoering van een specifieke strategie, i.c. West Deal, het economisch transformatieplan van de Provincie West-Vlaanderen.)  De uitvoerende partners ontvangen voor dit totale project 675.000 euro Europese steun via het EFRO Vlaanderen-programma. De GTI, die dankzij de provinciale inspanningen voor West-Vlaanderen werd verkregen, creëert op deze wijze in totaal een injectie van ca. 50 miljoen euro in economische projecten in West-Vlaanderen. Rode draad binnen de GTI is de nauwe samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven. De Provincie West-Vlaanderen bevestigt hiermee haar ambitie om een kennisgedreven duurzame en kwalitatieve groei van de West-Vlaamse economie te stimuleren.