West-Vlaanderen Ontcijferd - Sociaaleconomisch profiel van de provincie

Het West-Vlaamse socio-economische landschap ontleed in duidelijk cijfermateriaal, is een exclusieve publicatie die de POM West-Vlaanderen jaarlijks opmaakt. Thema’s als demografie, huisvesting en ruimtelijke ordening, welvaart, arbeidsmarkt en opleiding en indicatoren van economische activiteit en sectoren komen in West-Vlaanderen Ontcijferd – editie 2015 uitvoerig aan bod. Daarnaast belicht de publicatie ook de socio-economische evolutie van West-Vlaanderen binnen Vlaanderen.

Een greep uit de cijfers:


Tussen 2009 en 2013 groeide de West-Vlaamse economie met gemiddeld 1,8% per jaar, wat duidelijk sneller is dan in Vlaanderen (1,5%) en België (1,2%).

Eind 2014 telde West-Vlaanderen 107.663 actieve ondernemingen; in vergelijking met 2013 is dit een toename met 1,9%.
In 2014 waren 4.337 van de in totaal 5.530 West-Vlaamse ondernemingen die in 2009 startten nog actief. Met een overlevingspercentage na vijf jaar van 78,4% doet West-Vlaanderen het een stuk beter dan gemiddeld in Vlaanderen (76%) en België (74,5%).

Van de 406.016 loontrekkenden die in West-Vlaanderen werkten op 31 december 2013 was ruim de helft actief in de arrondissementen Kortrijk (27,5%) en Brugge (25,3%). In West-Vlaanderen vertegenwoordigden de tertiaire en de quartaire sector elk 36,1% van alle loontrekkenden. West-Vlaanderen telde 105.400 zelfstandigen en helpers (exclusief zelfstandigen in bijberoep), waarvan 61,8% in de tertiaire sector aan de slag was.

Op 1 januari 2014 telde West-Vlaanderen 1.175.508 inwoners, waarvan 20,4% jonger was dan twintig jaar, 42,6% vijftig jaar of ouder en 6,6% ouder dan tachtig jaar. Het aandeel ouderen neemt toe. Zo was 37,5% van alle West-Vlamingen begin 2004 een 50-plusser, tien jaar later is hun aandeel toegenomen tot ruim 42,6%.

‘West-Vlaanderen Ontcijferd – Sociaaleconomisch profiel van de Provincie - editie 2015’ bestaat uit twee delen.
Het eerste deel van de publicatie bevat figuren, tabellen en kaarten met beknopte toelichting; het tweede deel bevat meer uitgebreide tabellen tot op gemeentelijk niveau.
De belangrijkste sociaaleconomische indicatoren worden ook gebundeld in een aparte folder met een vergelijking tussen West-Vlaanderen en het Vlaamse gewest.

West-Vlaanderen Ontcijferd vormt de basis om West Deal, het strategische economische beleidsplan van de Provincie, te onderbouwen en de effecten ervan af te toetsen.

Bekijk het naslagwerk op www.pomwvl.be/west-vlaanderen-ontcijferd.


Meer info:     
Sabine Traen
E sabine.traen@pomwvl.be - T 050 40 33 56