West-Vlaanderen Ontcijferd - Sociaaleconomisch profiel van de provincie

1.162.630 inwoners, 406.251 werknemers, 36.800 werklozen en 103.871 actieve ondernemingen in West-Vlaanderen.

 Dit zijn maar enkele cijfers uit de nieuwe editie van de publicatie ‘West-Vlaanderen Ontcijferd – Sociaaleconomisch profiel van de provincie’, uitgebracht door de POM West-Vlaanderen. In dit 200 pagina’s tellende naslagwerk, gespreid over twee boekdelen, wordt het sociaaleconomische profiel van West-Vlaanderen geschetst.
De thema’s die aan bod komen zijn: demografie, huisvesting en ruimtelijke ordening, welvaart, arbeidsmarkt en opleiding, indicatoren van economische activiteit en sectoren. Het eerste boekdeel bevat figuren en kaarten met beknopte toelichting; het tweede boekdeel bundelt tabellen tot op gemeentelijk niveau.

 Enkele opmerkelijke conclusies:

 • Begin 2011 is 21% van de in totaal 1.162.630 inwoners in West-Vlaanderen jonger dan 20 jaar, 41% was ouder dan 50 jaar en 6% was ouder dan 80 jaar.
 • 35.702 inwoners of 3,1% zijn niet-Belg; in het Vlaamse Gewest geldt dit voor 6,8% van de bevolking.
 • Met een activiteitsgraad van 75,5% bij de 18 tot 64-jarigen steekt West-Vlaanderen boven het Vlaamse en Belgische gemiddelde uit. De activiteitsgraad bij de 50-plussers - 58,1% in West-Vlaanderen - ligt een stuk lager, maar kende in de periode 2005-2009 wel een sterke toename.
 • Ruim 67% van de bedrijven en de helft van het aantal werknemers in West-Vlaanderen situeert zich in woongebied.
 • Inzake BBP per inwoner verkleinde West-Vlaanderen de kloof met het Vlaamse Gewest tussen 2003 en 2010 minimaal; in West-Vlaanderen groeide de indicator met 3% tegenover 2,9% in het Vlaamse Gewest en België.
 • In de periode 2001-2009 groeide het beschikbaar inkomen per inwoner het snelst in West-Vlaanderen, waardoor de kloof met het Vlaamse Gewest kleiner werd en de voorsprong ten opzichte van België groter.
 • In de horeca en de zakelijke dienstverlening zijn veel jonge werknemers actief terwijl de sectoren onderwijs, openbaar bestuur en transport, logistiek en post een opvallend groot aandeel 50-plussers tellen.
 • In West-Vlaanderen is bijna 23% van de loontrekkenden ouder dan 50 jaar; bij de zelfstandigen en helpers is 41,8% een 50-plusser.
 • In 2011 telde West-Vlaanderen 36.800 werklozen, dit is een forse afname met 9,4% in vergelijking met 2010.
 • Twee derde van de West-Vlamingen die studeren aan een universiteit studeerden aan de Universiteit Gent; 8,3% volgde les aan de KULAK.
 • In 2011 telde West-Vlaanderen bijna 104.000 actieve ondernemingen, een lichte toename in vergelijking met 2010.
 • Op het vlak van tewerkstelling van onderzoekers en O&O-personeel scoort West-Vlaanderen ondermaats ten opzichte van het Vlaamse Gewest of België: slechts 0,9% van de totale tewerkstelling is O&O-personeel en 0,5% is onderzoeker.

 Vraag een gratis exemplaar van deze publicatie aan via info@pomwvl.be.

De digitale versie van de publicatie vindt u op http://www.pomwvl.be/west-vlaanderen-ontcijferd.