West-Vlaanderen Ontcijferd

Het West-Vlaamse socio-economische landschap ontleed in duidelijk cijfermateriaal, is een exclusieve publicatie die de POM West-Vlaanderen jaarlijks opmaakt. Thema’s als demografie, huisvesting en ruimtelijke ordening, welvaart, arbeidsmarkt en opleiding, en indicatoren van economische activiteit en sectoren komen in West-Vlaanderen Ontcijferd – editie 2016 uitvoerig aan bod. Daarnaast belicht de publicatie ook de socio-economische evolutie van West-Vlaanderen binnen Vlaanderen. West-Vlaanderen Ontcijferd vormt de basis om West Deal, het strategische economische beleidsplan van de Provincie, te onderbouwen en de effecten ervan af te toetsen.

Een greep uit de cijfers:

Eind 2015 telde West-Vlaanderen 110.714 actieve ondernemingen; dit is een toename met 2,6% ten opzichte van 2014. In de periode 2010-2015 steeg het aantal opgerichte ondernemingen in West-Vlaanderen met 17,3%; in Vlaanderen (+17%) en België (+16,7%) waren er gelijkaardige toenames.
Van de 6.202 ondernemingen die in West-Vlaanderen startten in de loop van 2010 waren er vijf jaar later nog 5.055 of 81,5% actief. Het overlevingspercentage in West-Vlaanderen ligt hiermee een eind boven het Vlaamse (78,9%) en Belgische cijfer (77,7%).
In tegenstelling tot wat vaak wordt geponeerd blijkt West-Vlaanderen wel degelijk een bijzonder startersvriendelijke omgeving te zijn. Een bevestiging voor de Provincie dat van de startersondersteuning een basispijler van het economisch beleidsplan heeft gemaakt.

In West-Vlaanderen vertegenwoordigden de tertiaire en de quartaire sector respectievelijk 37% en 35,8% van de 409.321 loontrekkenden die West-Vlaanderen telde eind 2014. Ruim een kwart (26,3%) van alle werknemers in West-Vlaanderen was een 50-plusser.
Van de 106.143 zelfstandigen en helpers die West-Vlaanderen telde was 61,7% actief in de tertiaire sector. Eind 2014 was 45,8% van alle zelfstandigen en helpers in West-Vlaanderen een 50-plusser.

De vier grootste industriële sectoren in West-Vlaanderen – metaal, voeding, textiel en rubber en kunststoffen – zijn sterke sectoren die een specialisatie ten opzichte van het Vlaamse Gewest combineren met een tewerkstellingsevolutie die gunstiger was dan in Vlaanderen.
In de Fabriek Nieuwe Materialen bedraagt het West-Vlaamse aandeel in het Vlaamse totaal voor de verschillende indicatoren - loontrekkenden, vestigingen, zelfstandigen, actieve ondernemingen en toegevoegde waarde - telkens ongeveer 40%. Bij de Fabriek Voeding vertegenwoordigen de diverse indicatoren in West-Vlaanderen 25% tot 30% van het Vlaamse totaal. In de Fabriek Mechatronica en machinebouw varieert het West-Vlaamse aandeel van 30,2% voor actieve ondernemingen tot 55,3% voor zelfstandigen en helpers.

In 2015 waren er in West-Vlaanderen 38.073 werklozen; in vergelijking met 2014 betekent dit een afname met 5%. De werkloosheidsdruk in West-Vlaanderen (5,4%) lag onder het Vlaamse (6,5%) en Belgische cijfer (9,1%). Met 7,7 niet-werkende werkzoekenden per openstaande vacature was de arbeidsmarktkrapte in 2015 in West-Vlaanderen groter dan in Vlaanderen (9,3).
In 2015 ontving de VDAB voor West-Vlaanderen 29.220 vacatures; dit is een toename met 15,2% in vergelijking met 2014.

Op 1 januari 2015 telde West-Vlaanderen 1.178.996 inwoners. In tien jaar tijd is het aandeel -20-jarigen gedaald van 21,9% tot 20,3%, terwijl het aandeel 50-plussers steeg van 38,1% begin 2005 tot 43,1% begin 2015. Ook het aandeel 80-plussers kende in de periode 2005-2015 een sterke toename van 4,8% tot 6,8%.
Deze tendens, die reeds enkele jaren duidelijk is, ligt aan de basis om ook rond zorgeconomie een Fabriek voor de Toekomst uit te bouwen. Kwestie van de uitdagingen die op ons afkomen om te turnen naar economische opportuniteiten.

‘West-Vlaanderen Ontcijferd – Sociaaleconomisch profiel van de Provincie - editie 2016’ bestaat uit twee delen.
Het eerste deel van de publicatie bevat figuren, tabellen en kaarten met beknopte toelichting; het tweede deel bevat meer uitgebreide tabellen tot op gemeentelijk niveau.
De belangrijkste sociaaleconomische indicatoren worden ook gebundeld in een aparte folder met een vergelijking tussen West-Vlaanderen en het Vlaamse gewest.

Uit duurzaamheidsoverwegingen stellen we de publicatie integraal ter beschikking op onze website, www.pomwvl.be/west-vlaanderen-ontcijferd.

Meer info:          

Sabine Traen
E sabine.traen@pomwvl.be - T 050 140 179