WEST-VLAANDEREN MAAKT WERKZOEKENDEN WEG-WIJS MET MULTIMODALE JOBBEREIKBAARHEIDSTOOL

Met de nieuwe website naarjobsinwestvlaanderen.be helpen we samen met VDAB werkzoekenden in hun zoektocht naar een geschikte job. Dit nieuw platform wijst werkzoekenden de weg naar meer bereikbare jobs in hun buurt. Bedrijven kunnen zich door hun mobiliteitsaanbod als een aantrekkelijke werkgever positioneren.

Op naarjobsinwestvlaanderen.be staan momenteel een kleine 30.000 vacatures uit de VDAB-vacaturedatabank en die raken niet allemaal even gemakkelijk ingevuld. Vaak is het gebrek aan mobiliteit of aan kennis over de bestaande vervoersmogelijkheden een belangrijke drempel in de zoektocht naar werk. Alle vacatures uit de VDAB-databank worden op deze website gekoppeld aan de mobiliteitsvoordelen en bereikbaarheidsmogelijkheden van elke werkgever. Geïnteresseerden zien onmiddellijk alle vervoersopties om het sollicitatie- of tewerkstellingsadres te bereiken. Een handige zoek- en filterfunctie zet het mobiliteitsaanbod van alle werkgevers in de kijker.

Win-win voor bedrijven
Werkgevers die woon-werkmobiliteit ondersteunen door in te zetten op een divers en duurzaam mobiliteitsaanbod krijgen daar ook veel voor terug. De aantrekkelijkheid van de onderneming stijgt, met een hoger rekruteringspotentieel als gevolg. Als bedrijf krijgt u ook een hogere tevredenheid van de werknemers en een meer milieuvriendelijk imago. Bedrijven krijgen een login om hun aanbod woon-werkverkeer zelf actueel te houden en aan te passen indien nodig.
 
Bijna helft werkzoekenden geen rijbewijs
Uit recente cijfers van VDAB blijkt dat bijna de helft (45%) van de West-Vlaamse werkzoekenden niet over een rijbewijs beschikt. Met deze digitale kaart kunnen werkzoekenden of hun jobcoaches nagaan of bepaalde jobs voor hen bereikbaar zijn en eenvoudig uitzoeken hoe ze op hun sollicitatiegesprek of nieuwe werkplek kunnen geraken.