West-Vlaanderen lanceert BIZ West om detailhandel te versterken

Met 11.300 winkels waarvan er bijna 9.000 zelfstandig worden uitgebaat, is West-Vlaanderen de provincie van de handelaars bij uitstek. West-Vlaanderen lanceert het provinciaal initiatief BIZ West  om handelaars met innovatieve ideeën een duwtje in de rug te geven.

Met 28.991 handelspanden is West-Vlaanderen de tweede grootste shoppingprovincie in Vlaanderen, na Antwerpen. Het aanbod van handelszaken en winkelvloeroppervlakte per 1.000 inwoners is ook in 2018 nog altijd het hoogst van alle Vlaamse provincies. Dat blijkt uit de vernieuwde Feitenfiche Detailhandel die de POM West-Vlaanderen en OC West samen met de andere Vlaamse provincies voor het vijfde jaar op rij voorstelt. Met deze fiche voor detailhandel krijgt elke gemeente zicht op de gegevens over detailhandel, per winkelgebied. Waar zijn er welke winkels, hoe groot zijn ze en in welke branche zijn ze onder te verdelen. Daarnaast worden ook de koopstromen weergegeven: uit welke gemeenten komen consumenten en waar gaan de eigen bewoners precies winkelen.

Opvallend is dat het aandeel ketenwinkels het laagste is in West-Vlaanderen. Bijna 80% van de winkeluitbaters in onze provincie, gekend voor zijn ondernemerszin, zijn unieke zelfstandigen. Het detailhandelslandschap in West-Vlaanderen levert een gevarieerde mix op van 38,9% winkels, 21,9% horecazaken en 30,8% commerciële dienstverlening. Bijna de helft (47%) van deze handelspanden bevindt zich in het centrale winkelgebied van de stad of gemeente. Ook voor een problematiek zoals leegstaande handelspanden kan West-Vlaanderen betere cijfers dan het Vlaamse gemiddelde voorleggen. “De Provincie beschouwt kernversterking als de basis voor vitale steden en gemeenten in West-Vlaanderen”, vertelt Jean de Bethune, voorzitter van de POM West-Vlaanderen en OC West. “Met proactieve en innovatieve acties en maatregelen willen we een voldoende en gevarieerd handelsaanbod blijven aanbieden in de steden en gemeenten, wat op zijn beurt zorgt voor voldoende passage en cliënteel voor de handelaars.”

Om dergelijke ondersteuning structureel te kunnen aanbieden, werd BIZ West in het leven geroepen. BIZ West staat voor “Business Innovation Zone West-Vlaanderen” en zal volledig de kaart trekken van innovatie en vernieuwing in de detailhandel. “Zowel inspiratiesessies, bewustmakingscampagnes, begeleidingstrajecten als evenementen gaan onze kernen levendig en krachtiger maken”, aldus Jean de Bethune. “Betrokkenheid van lokale handelaars en inspraak van handelaarscomités zullen hierin een heel belangrijke rol spelen.” Ook op vlak van ruimtelijke ordening en vergunningen zal er vanaf 1 augustus nog sterker ingezet worden op een performantere afstemming met de beleidsdomeinen economie, milieu en mobiliteit om een beter evenwicht tussen het aantal baanwinkels en handelsconcentratie in het hart van de gemeente  te verkrijgen.

De Feitenfiche Detailhandel wordt jaarlijks geactualiseerd en verschijnt dit jaar voor het eerst op het online platform van Provincies in Cijfers. Een bijkomende nieuwigheid deze editie is de mogelijkheid voor steden en gemeenten om hun detailhandelsbeleid in een tienjarig historisch perspectief in kaart kunnen brengen.

De feitenfiches detailhandel, met cijfergegevens per stad of gemeente, vindt u terug op: www.provincies.incijfers.be.

Bekijk hier de Focus-WTV reportage over BIZ West.

Meer informatie:
 
Feitenfiche Detailhandel:                                           
Annelies Demeyere                                            
Stafmedewerker Data, Studie & Advies                                                    
T +32 50 140 180                                              
annelies.demeyere@pomwvl.b                          
www.provinciesincijfers.be                                 
 
BIZ West:            
Rebecca Verhaeghe
Coördinator Detailhandel
T +32 494 53 43 63
rebecca.verhaeghe@ocwest.be