West-Vlaanderen kent een hartelijke economie

12.559 personen uit kansengroepen tewerkgesteld in West-Vlaanderen in 2013

In 2013 stelde de sociale economie in West-Vlaanderen 12.559 personen uit de kansengroepen tewerk. De sociale economie is hiermee van een vergelijkbare grootte-orde inzake tewerkstelling als pakweg de textielsector (10.016 werknemers) of de voedingssector (15.791 werknemers).
Op vandaag werkt één op vier van de industriële ondernemingen uit de sterke clusters van West-Vlaanderen (Nieuwe materialen, Mechatronica & Machinebouw, Voeding en Blue energy) samen met één van de 28 West-Vlaamse maatwerkbedrijven. De POM West-Vlaanderen zet verder in op de symbiose tussen maatwerkbedrijven en reguliere ondernemingen.

Sociale economie sterk vertegenwoordigd in West-Vlaanderen

De Provincie West-Vlaanderen speelt een prominente rol inzake activering en tewerkstelling van kansengroepen. Met een aandeel van 19,9% in de Vlaamse tewerkstelling van sociale economie is de sociale economie meer dan behoorlijk vertegenwoordigd in West-Vlaanderen[1].  

De maatwerkbedrijven (vanaf 1 april 2015 ging het maatwerkdecreet in voege voor de gekende beschutte en sociale werkplaatsen) zijn goed voor bijna de helft (45,2%) van de volledige tewerkstelling van de sociale economie in West-Vlaanderen, zijnde 5.680 werknemers uit de kansengroepen in 2013. Op Vlaams niveau daarentegen, hebben de maatwerkbedrijven slechts een aandeel van 35,8% in de totale tewerkstelling van de sociale economie.

Maatwerkbedrijven en enclavewerking in het hart van de economie in West-Vlaanderen

Op vandaag werkt één op vier van de industriële ondernemingen uit de sterke clusters van West-Vlaanderen (Nieuwe materialen, Mechatronica & Machinebouw, Voeding en Blue energy) samen met één van de 28 West-Vlaamse maatwerkbedrijven. “Deze samenwerking en wisselwerking zorgt voor een nog sterkere verankering van onze bedrijven hier in West-Vlaanderen, zowel de reguliere als de sociale”, weet Jean de Bethune, gedeputeerde voor economie én sociale economie. “Het creëert een onmiddellijke economische meerwaarde en geeft verder invulling aan de maatschappelijke plaats van onze ondernemingen.” De enclavewerking waarbij personen met een handicap onder professionele begeleiding op de vloer van de klant worden ingezet, is een voorbeeld van een dergelijke succesvolle samenwerking. “Circa 12% van de tewerkstelling van de vroegere beschutte werkplaatsen gebeurt op de werkvloer van de klant. De enclavewerking is dan ook een schoolvoorbeeld van geslaagde inclusie en doorstroom van deze mensen. Ze worden tewerkgesteld op de werkvloer van een regulier bedrijf en nemen als dusdanig dan ook ten volle deel aan de economie en de samenleving”, besluit Jean de Bethune.

De POM West-Vlaanderen wil deze wisselwerking tussen maatwerkbedrijven, reguliere bedrijven en kennisinstellingen blijvend stimuleren door het opzetten van pilootprojecten. Eén hiervan is het opstarten van proeftuinen rond toegepaste technologische innovatie op de werkvloeren van de maatwerkbedrijven, in co-creatie met sterke industriële spelers en kennisinstellingen in West-Vlaanderen. Deze innovaties kunnen vervolgens worden getransponeerd naar de reguliere bedrijven en zo bijdragen aan een economisch rendabele én mensvriendelijke productieomgeving.  

De prioritaire aandacht voor de sociale economie in West-Vlaanderen kadert in West Deal, het strategisch economische beleidsplan van de Provincie.

Meer cijfergegevens voor West-Vlaanderen en de regio’s binnen West-Vlaanderen vindt u in de zevende editie van de ‘Tewerkstellingsinitiatieven voor kansengroepen in West-Vlaanderen, cijfermateriaal 2013’. Cijferbijlage en infograph kan u downloaden via www.pomwvl.be/inventaris-sociale-economie.

Voor meer info over de cijferbijlage kan u terecht bij de stafmedewerkers sociale economie:  Ilse Van Houtteghem (T 050 40 73 57) en Rebekka Celis (T 050 40 73 20) .

 

 

[1] Deze tewerkstellingscijfers hebben betrekking op de tewerkstelling binnen de sociale economie excl. het stelsel van de dienstencheques. Voor cijfergegevens over de sociale economie, inclusief de kansengroepen tewerkgesteld bij de private non – profit en de publieke dienstencheque-ondernemingen, kan u de studie ‘Tewerkstellingsinitiatieven voor kansengroepen in West-Vlaanderen, cijfermateriaal 2013’ raadplegen, vermeld onderaan dit persbericht.