West-Vlaanderen ambieert demonstratieprojecten voor waterstof

De POM West-Vlaanderen treedt toe tot de Vlaamse Power-to-Gas cluster. Hiermee wil de POM de West-Vlaamse havens en bedrijven ondersteunen in de productie en het gebruik van groene waterstof.

Power-to-Gas is het principe waarbij groene elektriciteit wordt omgezet naar waterstof. Waterstof is uitermate geschikt voor grootschalige en langdurige opslag van hernieuwbare energie;  het kan geïnjecteerd worden in het aardgasnet om verder gebruikt te worden als “hernieuwbaar” gas of om later terug elektriciteit te maken. Een andere optie is het waterstof te gebruiken in andere toepassingen zoals mobiliteit.  Waterstof maakt het bijvoorbeeld mogelijk om voertuigen zero-emissie (zonder uitstoot) te laten rijden. Toyota en Hyundai verkopen al waterstofauto’s en andere merken zoals BMW, Mercedes, Honda en Audi volgen binnenkort. Vlaanderen ambieert 20 waterstoftankstations tegen 2020. West-Vlaanderen kan hier een zeer toekomstgerichte pioniersrol in opnemen. De Haven van Zeebrugge blijkt alvast de meest interessante plaats in België om waterstof in het aardgasnet te injecteren.

De Power-to-Gas cluster wordt gecoördineerd door WaterstofNet vzw en telt ondertussen 25 leden uit de bedrijfswereld. Een aanzienlijk deel van hen is actief en/of gevestigd in West-Vlaanderen: Aspiravi, MBZ, DEME, Toyota, Hyundai, Air Liquide, Engie, Fluxys, Colruyt Group, Eandis, Atlas Copco en VDL Bus en Coach (met o.m. het vroegere Jonckheere te Roeselare).

In onze toekomstvisie wordt West-Vlaanderen in 2030 een netto-exporteur van energie. Grootschalige opslag van windenergie in waterstof kan hier een belangrijk element in zijn”, zegt West-Vlaams gedeputeerde voor Economie Jean De Bethune. “Via ons lidmaatschap in de Power-to-Gas cluster zullen we demonstratieprojecten voor duurzame waterstof faciliteren.” In eerste instantie worden de mogelijkheden in de West-Vlaamse havens onderzocht. Zowel productie van groene waterstof als gebruik in de bedrijven in de haven, maritieme toepassingen, openbare tankstation(s), opslag en injectie in het aardgasnet komen hierbij in beeld.

Waterstof in de Fabrieken voor de Toekomst

De waardeketen van waterstof (gaande van opwekking tot eindgebruik) biedt tal van aanknopingspunten met het West-Vlaamse economisch weefsel. Het ecosysteem van West-Vlaamse bedrijven en organisaties, die al actief zijn of kunnen worden in deze waardeketen, wordt in kaart gebracht in het project Waterstofregio 2.0 (Interreg Vlaanderen-Nederland). Daarbij gaat speciale aandacht naar de industriële sectoren waarin West-Vlaanderen excelleert -de Fabrieken voor de Toekomst- en de West-Vlaamse logistieke sector.

Een mogelijke toepassing is het inschakelen van heftrucks op waterstof in de voedingsindustrie. Via Waterstofregio 2.0 hoopt POM West-Vlaanderen een mobiel waterstoftankstation naar de provincie te halen om het gebruik van dergelijke heftrucks bij enkele bedrijven te testen en te demonstreren. Ook een vrachtwagen (40 ton) en vuilniswagens op waterstof zijn in ontwikkeling.

Over de partners:

Power-to-Gas cluster en WaterstofNet vzw

WaterstofNet ontwikkelt en realiseert - samen met industrie en overheden - projecten en roadmaps rond duurzame waterstof voor zero-emissie transport en energieopslag. Focus ligt op Vlaanderen en Nederland. 

Sinds september 2009 coördineert WaterstofNet de Vlaamse Power-to-gas cluster, met als belangrijkste doelstelling het realiseren van demonstratieprojecten rond power-to-gas in Vlaanderen.  Deze cluster is een van de 14 innovatieve bedrijfsnetwerken die door de Vlaamse overheid wordt erkend en ondersteund.

POM West-Vlaanderen

De POM West-Vlaanderen zet zich dagdagelijks in om de motor van de West-Vlaamse economie en haar kmo’s op een hoger toerental te laten draaien. De POM, voluit de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij, is een verzelfstandigd agentschap dat het sociaal-economisch beleid van de Provincie West-Vlaanderen uitvoert. Concreet focust de POM zich op vier pijlers: Ondernemerschap, Fabrieken voor de Toekomst, Arbeidsmarkt en Transport & Logistiek.

Over het project Waterstofregio 2.0 - Interreg Vlaanderen-Nederland

Vlaanderen en Nederland herbergen een aantal unieke technologiespelers en eindgebruikers rond waterstof, zowel op vlak van de ontwikkeling van voertuigen als op vlak van de productie van waterstof uit groene energie. De samenwerking rond waterstof tussen Vlaanderen en Nederland is gestart in 2009. De regio Vlaanderen-Nederland ontwikkelde een sterk eco-systeem rond waterstof en is actief betrokken bij een aantal Europese initiatieven. Met het Interreg-project Waterstofregio 2.0, opnieuw gecoördineerd door WaterstofNet, wordt deze samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland verder verstrekt door bijkomende projecten te realiseren door en voor bedrijven in de regio.

Meer info:

Brecht Vanhecke

Isabel François

POM West-Vlaanderen

Power-to-Gas-cluster (WaterstofNet vzw)

T: 0490 44 29 53

T: 014 40 12 19

E: brecht.vanhecke@pomwvl.be

E: isabel.francois@waterstofnet.eu