West-Vlaamse ziekenhuizen bundelen krachten voor een gemeenschappelijke aankoopprocedure

De POM West-Vlaanderen heeft eerder de West-Vlaamse bedrijven actief in de zorgtechnologie in kaart gebracht en bevraagd naar hun noden en uitdagingen. Uit deze studie bleek dat heel wat bedrijven moeilijk hun weg vinden als (nieuwe) toeleveranciers tot de ‘zorgmarkt’. Dit is vooral te wijten aan het feit dat de zorgwereld een sector is met haar eigen wetmatigheden en gekenmerkt wordt door een sterke fragmentatie.

Dit, in combinatie met de specifieke uitdagingen van het aankoopbeleid van zorginstellingen, meer bepaald de nakende inwerkingtreding van de nieuwe overheidsopdrachtenreglementering, leidt tot de vaststelling dat de ontwikkeling van een gezamenlijke aankoopprocedure voor de regionale zorginstellingen een meerwaarde kan betekenen voor zowel de zorginstellingen (vraagzijde) als de lokale ondernemers (aanbodzijde). 

De POM West-Vlaanderen heeft in samenwerking met de West-Vlaamse ziekenhuizen een opdracht uitgeschreven om de optimale samenwerkingsvorm te onderzoeken die de West-Vlaamse ziekenhuizen toelaat om over te gaan tot een gezamenlijke aankoopprocedure. Het advocatenkantoor Eubelius heeft de optimale samenwerkingsvorm voor een gezamenlijke aankoopprocedure voor de West-Vlaamse ziekenhuizen bestudeerd.

Deze opdrachtencentrale kan gebruikt worden als hefboom om lokale kleine en middelgrote ondernemingen te sensibiliseren naar de mogelijke toeleveringskansen naar de West-Vlaamse zorginstellingen

In een tweede fase zal de POM West-Vlaanderen dan ook acties ondernemen om de lokale, kleine en middelgrote ondernemingen te stimuleren om hun weg te vinden als toeleverancier aan de West-Vlaamse zorginstellingen alsook de mogelijkheid te bieden om zich te organiseren in consortia van leveranciers en/of dienstverleners.

Op 5 december 2012 werd door het AZ Sint-Lucas Brugge, AZ Sint-Augustinus Veurne, Koningin Elisabeth Instituut Oostduinkerke, Sint-Andreas ziekenhuis Tielt, Sint-Jozef ziekenhuis Izegem, Sint-Rembert ziekenhuis Torhout, O.L.V. van Lourdes Waregem, Gezondheidszorg Oostkust (Knokke-Blankenberge), Jan Yperman ziekenhuis Ieper en AZ Damiaan Oostende de officiële samenwerkingsovereenkomst ondertekend om over te gaan tot een gezamenlijke aankoopprocedure vanaf januari 2013.

De POM West-Vlaanderen engageert zich verder om het West-Vlaams zorglandschap met betrekking tot deze problematiek verder te informeren en te ondersteunen.
Hiervoor zal ze, op korte termijn, drie seminaries organiseren waarbij respectievelijk de verschillende stakeholdergroepen (kleine en middelgrote ondernemingen/toeleveranciers, de rust en verzorgingsinstellingen en de ziekenhuizen) verder geïnformeerd worden met betrekking tot het thema.

Het onderzoek werd gefinancierd in het kader van het interreg IVb “North Sea Supply Connect” project, dat tot doelstelling heeft de toegang van lokale (innovatieve) kmo’s naar grote (inter)nationale opdrachten van grote bedrijven te vergemakkelijken; dit project genoot de cofinanciering van het Agentschap Ondernemen en de Provincie West-Vlaanderen.