Werkzaamheidsgraad hoogst in West-Vlaanderen

Met bijna 500.000 werkende 18 tot 64-jarigen ligt de werkzaamheidsgraad in West-Vlaanderen (71,1%) een stuk hoger dan in het Vlaamse Gewest en België; één vierde van deze werkenden in West-Vlaanderen is een 50-plusser. In West-Vlaanderen is 6% van de in totaal 1.162.630 inwoners ouder dan 80 jaar; 35.702 inwoners of 3,1% zijn niet-Belg. De helft van het aantal werknemers in West-Vlaanderen werkt in woonzones. Het beschikbaar inkomen per inwoner groeide in West-Vlaanderen sneller dan in het Vlaamse Gewest, waardoor West-Vlaanderen de kloof met Vlaanderen wat kon verkleinen. Het aantal werklozen daalde in 2011 in West-Vlaanderen met 9,4% tot 36.800 personen. West-Vlaanderen telt 103.871 actieve ondernemingen; een lichte toename in vergelijking met 2010. In de grootste industriële sectoren heeft West-Vlaanderen een ruime specialisatie ten opzichte van het Vlaamse Gewest.

Deze en andere cijfers kan u lezen in de nieuwe editie van de POM-publicatie “West-Vlaanderen Ontcijferd – Sociaaleconomisch profiel van de provincie” die begin juli verschijnt. In dit uitgebreide naslagwerk wordt het recente sociaaleconomische profiel van West-Vlaanderen geschetst. De thema’s die aan bod komen zijn demografie, huisvesting en ruimtelijke ordening, welvaart, arbeidsmarkt en opleiding, indicatoren van economische activiteit en blik op sectoren.

Een gratis exemplaar aanvragen kan via het formulier.