Watertruck gaat een stap verder

De uitbreiding van het Europees project is de volgende stap om Watertruck op industriële schaal te lanceren.

Het Watertruck-concept werkt met kleine duwbakken en –boten die kunnen ingezet worden op kleinere waterwegen. De duwbakken kunnen in konvooi gebundeld worden op de grotere vaarwegen zodat het gehele transport goedkoper wordt. Bovendien wordt het varen losgekoppeld van het laden en lossen, wat ook praktische en economische voordelen oplevert.
In de voorbije periode van het project werd heel wat interesse voor Watertruck opgetekend, in het bijzonder bij de West-Vlaamse bedrijven. De proefvaarten hebben aangetoond dat het concept geschikt is voor verschillende sectoren en bestemmingen.

Dankzij de verlenging en de uitbreiding gaat het project een nieuwe fase in, waar de economische haalbaarheid zal onderzocht worden
In dit kader zal POM West-Vlaanderen een regionaal business plan uitwerken met verschillende geïnteresseerde partijen. Door het samenbrengen van verscheidene verladers, al dan niet uit verschillende sectoren, zullen mogelijke bundelingstrajecten en retourvrachten in kaart gebracht worden.
Het effectief bewijzen van de economische rendabiliteit van Watertruck op regionale schaal moet investeerders en logistieke partijen aanmoedigen om de broodnodige kleine duwboten en –bakken te bouwen en uit te baten. Standaardmaten zullen hierbij het gebruik vereenvoudigen en stimuleren.
De uitbreiding van het project voorziet tevens een onderzoek naar de industrie die deze duwboten en –bakken kan bouwen en zal hierbij rekening houden met zowel traditionele als innovatieve productiemethodes. Ten slotte gaat er ook aandacht naar het duurzaamheidsaspect bij de bouw van nieuw materiaal.

Het projectbudget bedraagt zo’n 360 000 euro, waarvan de helft gefinancierd wordt door Europese fondsen uit het programma Interreg IVB NWE. De andere helft wordt gedragen door de Watertruck partners, een consortium met Belgische, Franse en Nederlandse ondernemingen. De projectresultaten worden eind 2014 verwacht.

Voor meer informatie over het Watertruck principe kan je terecht op www.watertruck.eu.

Partners:
VIM, Communauté de communes Sambre Avesnois (CCSA), nv De Scheepvaart, Expertise- en Innovatiecentrum Binnenvaart (EICB), Haven van Brussel, POM West-Vlaanderen, Provincie Limburg (N), Provincie Noord-Brabant, Provincie Zeeland,  Voies Navigables de France (VNF) en Waterwegen & Zeekanaal NV, Prov Noord Brabant

Contact:

Anemone.Monsieur@pomwvl.be
POM West-Vlaanderen