Waterstofeconomie in opmars in West-Vlaanderen

Volgens de Energievisie van de Vlaamse Regering moeten alle nieuw verkochte auto’s vanaf 2035 uitstootvrij zijn. Naast elektrische auto’s zijn auto’s op waterstof een oplossing. Er wordt geschat dat tegen 2050 wereldwijd 400 miljoen wagens, 5 miljoen vrachtwagens en meer dan 15 miljoen bussen op waterstof zullen rijden. De POM West-Vlaanderen is overtuigd van de economische opportuniteiten van waterstof voor de West-Vlaamse economie en heeft de ambitie om deze nieuwe en duurzame technologie snel en concreet toegankelijk te maken.

Waterstof kan opgewekt worden uit water met behulp van hernieuwbare energiebronnen zoals wind en zon. Elektrische- en waterstofvoertuigen zullen in de mobiliteit van de toekomst waarschijnlijk naast elkaar bestaan, elk met hun eigen specifieke toepassingen. Beide hebben voor- en nadelen. Het vullen van de tank van een waterstofwagen gebeurt veel sneller dan het opladen van elektrische wagens. Bovendien hebben waterstofwagens een veel groter kilometerbereik. Uit de uitlaat van een waterstofwagen komt enkel waterdamp.

Waterstof leent zich, naast toepassing in transport, ook uitstekend voor grootschalige opslag van hernieuwbare energie. Het kan bijvoorbeeld geïnjecteerd worden in het aardgasnet om verder gebruikt te worden als ‘hernieuwbaar’ gas om later opnieuw elektriciteit te maken.

Vlaanderen ambieert twintig waterstoftankstations tegen 2020. Eerder ondertekende de POM West-Vlaanderen, net als Vlaanderen, al een overeenkomst met de Europese Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH-JU). Hoofddoel van deze overeenkomst is het detecteren van business cases voor toepassingen van waterstof in de West-Vlaamse economie. POM West-Vlaanderen is ook lid van de Vlaamse Power-to-Gas-cluster, die ook in West-Vlaanderen demonstratieprojecten voor opwekking van waterstof wil opzetten. "Waterstof kan in de haven van Zeebrugge opgewekt worden uit windenergie op zee op momenten dat er minder vraag is”, vertelt Jean de Bethune, voorzitter van de POM West-Vlaanderen. “Het wagenpark van gemeenten, intercommunales maar ook van bedrijven kan verder vergroend worden door waterstofvoertuigen, bijvoorbeeld vorkheftrucks in productie en trucks in distributie, in te zetten. Uiteraard zijn tankstations dan ook onontbeerlijk, wat ook burgers kan stimuleren om waterstofgedreven personenwagens aan te kopen.”

Op woensdag 14 maart organiseerde de POM West-Vlaanderen en Tieltse Middenstand vzw een infosessie over de toepassingen van waterstof in zaal Shamrock in Tielt, met getuigenissen van Colruyt, Hyundai, Elugie en de directeur van de Europese FCH-JU, Bart Biebuyck. “We wilden ondernemers informeren over de vele mogelijkheden die waterstof biedt,” zegt Chris Ballyn, voorzitter van Tieltse Middenstand. “We zijn heel tevreden met de opkomst van ongeveer 200 ondernemers en geïnteresseerden. Bij nieuwe technologieën is informeren heel belangrijk en ik denk dat we met dit event in dit opzet geslaagd zijn.”

(Vlnr: Jean de Bethune, Chris Balleyn, Bart Santens en Bart Biebuyck)

Reportage Focus-WTV

Artikel Krant van West-Vlaanderen

Meer info:

Brecht Vanhecke    

POM West-Vlaanderen          

0490 44 29 53

brecht.vanhecke@pomwvl.be